Ślubowanie Wójta Gminy - 8 grudnia 2014

W dniu 8 grudnia 2014 roku odbyła się II sesja w VII kadencji Rady Gminy w Stryszowie wybranej na lata 2014-2018.  Sesja została zwołana w celu złożenia ślubowania wójta gminy Pana Jana Wacławskiego, wybranego przez mieszkańców w wyborach samorządowych w dniu 30 listopada 2014 r.

Nowo wybrani Radni Gminy złożyli ślubowanie  w dniu 1 grudnia 2014 roku na pierwszej sesji w tej kadencji. Podczas sesji dokonano wyboru  Przewodniczącego Rady Gminy, którym został Pan Paweł Żmija, oraz  jego zastępcy, którym został Pan Jakub Kwartnik. 

Rada Gminy spośród swojego grona na II sesji ustanowiła 3 stałe komisje: Rewizyjną, Spraw Społecznych oraz Rozwoju gospodarczego, inwestycji i finansów.

W skład poszczególnych komisji weszli:

  • Komisja Rewizyjna:

Anna Goryl - Przewodniczący Komisji

Krystian Porębski – Z-ca Przewodniczącego Komisji

Mieczysław Stanowski – członek

Józef Miska - członek
Stanisław Prochownik – członek

 

  • Komisja Spraw Społecznych:

Henryk Talaga – Przewodniczący Komisji

Andrzej Gębala – Z-ca Przewodniczącego Komisji

Robert Klimowski - członek

 

  • Komisja Rozwoju gospodarczego, inwestycji i finansów:

Magdalena Adamczyk – Przewodniczący Komisji

Łukasz Studnicki – Z-ca Przewodniczącego Komisji

Bogdan Radwan - członek

Jakub Kwartnik - członek

Krzysztof Adamczyk - członek

Stanisław Zabiegaj - członek

 

Radni ponadto ustalili wstępnie termin Sesji Budżetowej na 22 grudnia 2014r.
(poniedziałek)  na  godz.  9.00 , która odbędzie się na  sali  sesyjnej  Urzędu  Gminy Stryszów.

 

 

 

Rada Gminy w kadencji na lata 2014-2018:

Żmija Paweł – Przewodniczący Rady Gminy

Kwartnik  Jakub – Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy

Adamczyk Magdalena

Porębski Krystian

Adamczyk Krzysztof

Talaga Henryk

Zabiegaj Stanisław

Gębala Andrzej

Studnicki Łukasz

Goryl Anna

Prochownik Stanisław

Miska Józef

Stanowski Mieczysław

Radwan Bogdan

Klimowski Robert