Podsumowanie projektu „Aktywność Twoją Szansą” 2014

Aktywność daje szansę i nadzieję

W dniu 09.12.2014 r. odbyło się  spotkanie podsumowujące  projekt „Aktywność Twoją Szansą” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszowie w 2014 r. 

Władze samorządowe reprezentował Wójt Gminy Jana Wacławski oraz sekretarz gminy Krystyna Pułka. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszowie Krystyna Gębala przedstawiła w skrócie informacje na temat ww. projektu, który zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1, Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Celem głównym projektu była aktywizacja społeczna i zawodowa ww. osób. W  latach 2009  - 2014 zrekrutowano 97 Uczestników Projektu, z którymi zawarto kontrakty socjalne. W 2014 r. zrekrutowano 22 Uczestników Projektu. W ramach Aktywnej Integracji w roku 2014 przeprowadzono szkolenia tj.: Trening kompetencji, Trening kompetencji życiowych, Trening pracy. Przeprowadzono także kursy specjalistyczne tj.: Kurs Kroju i szycia; Kurs Operator wózków widłowych; Kurs Ogrodnik - konserwator terenów zielonych; Kurs Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i urządzeń sklepowych oraz obsługa programów komputerowych do fakturowania; KursObsługa komputera- poziom podstawowy /MS Office/ + obsługa poczty elektronicznej i Internetu; Kurs Opiekunka osób starszych/zależnych z j. niemieckim/; Kurs Catering- organizacja imprez/przyjęć okolicznościowych z elementami aranżacji stołów + carving.

Szkolenia zostały przeprowadzone w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów w okresie od maja do grudnia 2014r. W ramach środków własnych Uczestnicy Projektu otrzymali wsparcie finansowe na czas udziału w Projekcie. Po każdym szkoleniu uczestnicy otrzymali certyfikaty/zaświadczenia. Uczestnicy Projektu podczas ww. spotkania pozytywnie ocenili udział w projekcie, dzięki któremu mogą wykorzystać nabytą wiedzę na gruncie zarówno zawodowym jak i osobistym oraz rodzinnym, zwiększyć swoją motywację do działania i zaufania we własne możliwości.