Święto Komisji Edukacji Narodowej – 14 X 2014

Święto Komisji Edukacji Narodowej – 14 X 2014

Pracownicy stryszowskiej oświaty spotkali się 14 października 2014 z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej w Stroniu. Wśród zaproszonych obecni byli przedstawiciele samorządu lokalnego - wójt gminy Jan Wacławski oraz skarbnik gminy Maria Studnicka, a także starszy wizytator Barbara Gancarczyk. Część oficjalną poprzedził występ utalentowanego rodzeństwa Sary i Dawida Paczyńskich, którzy zaprezentowali bardzo ambitny, a zarazem  melodyjny program kameralny - złożony z elementów muzyki klasycznej i współczesnej.  Wójt Gminy Stryszów Jan Wacławski podkreślił znaczące efekty pracy samorządu lokalnego i jednostek organizacyjnych  na niwie oświaty, dbałość o poprawę bazy lokalowej i materialnej szkół oraz wydatkowanie dodatkowych środków na zajęcia pozalekcyjne. Za serce włożone w nauczanie i wychowywanie dzieci i młodzieży, za dobre wyniki w egzaminach zewnętrznych - w sprawdzianie dla uczniów klas VI i egzaminie dla gimnazjalistów, za udział w licznych konkursach; w tym laureatów i finalistów szczebla małopolskiego, za sukcesy na niwie sportowej Wójt złożył nauczycielom gorące podziękowania i słowa uznania. Coraz większe nakłady materialne i ciągłe zaangażowanie w pracę edukacyjną i wychowawczą  na rzecz dzieci i młodzieży powinny zaprocentować w przyszłości dla dobra Małej Ojczyzny Gminy Stryszów, dla naszego regionu i dla Polski.

 

Za osiągnięcia, zaangażowanie i sukcesy w pracy dydaktyczno-wychowawczej Wójt Gminy przyznał nagrody dla dyrektorów szkół i przedszkoli.

Nagrody Wójta 2014r.

 

 1. mgr inż. Jan Gębala
 2. mgr inż. Lucjan Pająk
 3. mgr Lucyna Wacławska
 4. mgr Janina Paszta
 5. mgr Małgorzata Ryś
 6. mgr Barbara Bruzda
 7. mgr Tomasz Gębala
 8. mgr Bogdan Radwan

 Nagrody Dyrektora 2014.

 Szkoła Podstawowa w Stroniu

 1. mgr Teresa Okarmus
 2. mgr Joanna Kachnic
 3. mgr Anna Zawiła

 Szkoła Podstawowa w Stryszowie

 1. mgr Urszula Bizoń
 2. mgr  Andrzej Gałuszka
 3. mgr Beata Sadzikowska
 4. mgr Maria Zborowska

Szkoła Podstawowa w Dąbrówce

 1. mgr  Krystyna  Gębala
 2. mgr Izabella Jóźwiak
 3. mgr Elżbieta Mamcarczyk

Szkoła Podstawowa w Łękawicy

 1. mgr Maria Kruk
 2. mgr Teresa Studnicka
 3. mgr Wanda Żmija

Gimnazjum w Zakrzowie

 1. mgr  Anna Goryl
 2. mgr Dominika Gwiżdż
 3. mgr  Anna Łabędź
 4. mgr Małgorzata Łasak
 5. mgr Grzegorz Malinowski
 6. mgr Maria Markiewicz
 7. mgr Renata Płachta
 8. mgr Renata Szafraniec
 9. mgr  Mariusz Tatar

Przedszkole Samorządowe w Stroniu

 1. mgr Bożena Jarguz – Fucek
 2. mgr Elżbieta Petrilàk

Przedszkole Samorządowe w Stryszowie

 1. mgr Elżbieta Więckowska