"Śpiewaj razem z nami” – prezentacja śpiewnika biesiadno-turystycznego - Zakrzów 09.06.2014

  • Drukuj

"Śpiewaj razem z nami” – prezentacja śpiewnika biesiadno-turystycznego oraz cykl warsztatów muzycznych.

Seniorzy działający przy GOK postanowili ocalić od zapomnienia piosenki i przyśpiewki biesiadno–turystyczne, zbierając i spisując stare teksty. Ich marzeniem było wydanie śpiewnika dla przyszłych pokoleń. Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie urzeczywistnił ten pomysł realizując projekt: "Śpiewaj razem z nami” – powstanie śpiewnika biesiadno-turystycznego oraz cykl warsztatów muzycznych.  Operacja współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”- mały projekt Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013”. Działanie to umożliwiło zwiększenie aktywności społeczności oraz rozszerzenie oferty spędzania czasu wolnego zwłaszcza wśród seniorów. Projekt zakładał przeprowadzenie cyklu warsztatów muzycznych, w trakcie których zostały zebrane oraz upowszechnione pieśni, piosenki i przyśpiewki biesiadno-turystyczne znane jak również zapomniane z terenu Gminy Stryszów. Finałem tych działań było wydanie śpiewnika biesiadno-turystycznego, który jest znakomitą i unikalną pozycją pozwalającą na zapoznanie się z folklorem i tradycją muzyczną Gminy Stryszów. Publikacja uchroni zgromadzony zbiór utworów przed zapomnieniem oraz stanie się źródłem kultywowania poczucia piękna i wspólnoty regionalnej dla przyszłych pokoleń. Szczególną grupą uczestników projektu byli przedstawiciele najstarszego pokolenia mieszkańców, którzy stanowili główny filar tego przedsięwzięcia i włączyli się w gromadzenie tekstów i tworzenie śpiewnika. Promocja śpiewnika odbyła się 9 czerwca 2014 r. przy dworze Senator w Zakrzowie. Starsze i młodsze pokolenie biesiadowało przy ognisku, wspólnie śpiewając zebrane piosenki.