Festiwal Kultury Ekologicznej „Czterech Żywiołów”

Przez trzy miesiące od kwietnia do czerwca bieżącego roku Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie z/s w Stroniu realizował projekt pt. Festiwal Kultury Ekologicznej - cykl szkoleń, warsztatów, konkursów ekologicznych oraz organizacja wystawy i imprezy plenerowej. Operacja współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”- mały projekt Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013”. Przedsięwzięcie miało na celu zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, przyczyniło się do pogłębienia wiedzy dotyczącej ekologii oraz uwrażliwiło społeczeństwo na otaczające je piękno przyrody. Na Festiwal Kultury Ekologicznej składało się szereg działań skierowanych do mieszkańców Gminy jak i do społeczeństwa całego LGD „Czterech Żywiołów”.
W kwietniu można było wysłuchać trzech wykładów: „ Z Ekologią w szkole i w domu" , "Zagrożenia jakie niesie GMO", "Ekologiczne życie – świadome zakupy". Dzieci ze szkół podstawowych wzięły udział w warsztatach artystyczno- ekologicznych, na których wykonały świece z węzy oraz ozdoby z masy ceramicznej, nasion i ziół. W maju został przeprowadzony konkurs ekologiczny dla dzieci i młodzieży z terenu LGD. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań ekologicznych, wyrabianie wrażliwości na problemy środowiska przyrodniczego i kulturowego. Uczestnicy mogli sprawdzić swoją wiedzę z tego zakresu rozwiązując test ekologiczny. Ponadto mieszkańcy czterech Gmin zmierzyli się w konkursie plastycznym i fotograficznym. Tematyka konkursu fotograficznego Krajobraz wokół nas dotyczyła szeroko pojętej ochrony przyrody. Uczestnicy konkursu mieli dostarczyć jedną fotografię przedstawiającą wybrany krajobraz naturalny lub kulturowy. Konkurs plastyczny W harmonii z przyrodą dotyczył zagadnień z zakresu ochrony przyrody i środowiska. Z nadesłanych prac plastycznych i fotograficznych została wykonana wystawa. Prace można obejrzeć na wystawie pokonkursowej w siedzibie GOK do dnia 30 czerwca 2014 r.
Finałem projektu było zorganizowanie imprezy plenerowej pt. Festiwal Kultury Ekologicznej „Czterech Żywiołów”. Impreza odbyła się 4 czerwca 2014 r. w parku – na terenie zabytkowego Dworu Senator w Zakrzowie. Festiwal miał na celu promocję zdrowego stylu życia w harmonii z przyrodą. Na festiwalu został przeprowadzony Przegląd Piosenki Turystycznej Na szlaku. Konkurs został rozegrany w dwóch kategoriach – soliści i zespoły. Na scenie, oprócz solistów i zespołów, rywalizujących w konkursie zaprezentowały się zespoły artystyczne działające na terenie LGD. Można było posłuchać zespołu folklorystycznego Mali Stronianie, zespołu wokalnego ze Stryszowa oraz obejrzeć widowisko formacji tanecznej Tip-Top oraz Hokus Pokus.
Podczas festiwalu zostały wręczone nagrody wszystkim laureatom rozegranych konkursów: plastycznego, ekologicznego, fotograficznego oraz Przeglądu Piosenki Turystycznej.
Ponadto na wszystkich uczestników czekało moc atrakcji w postaci warsztatów wyplotu koszy z łuby drzewnej połączone z decoupage, lepienie i dekorowanie ceramicznej biżuterii, warsztaty bibułkarskie. Goście mogli degustować tradycyjne potrawy przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich. Wszyscy zebrani rozkoszowali się wspaniałymi smakami pierogów, past serowych, prażonych ziemniaków oraz różnych rodzajów ciast.
Uczestnicy festiwalu otrzymali ekologiczne torby oraz teczki z eko-hasłami promujące postawy ekologiczne w społeczeństwie.