15 lat Gimnazjum im. rtm. Witolda Pileckiego w Zakrzowie

  • Drukuj


Jubileusz XV-lecia Gimnazjum im. rtm. Witolda Pileckiego w Zakrzowie - 17.06.2014

17 czerwca 2014 r. w kościele parafialnym w Zakrzowie odbyło się nabożeństwo dziękczynne. Proboszcz ks. Krzysztof Kopeć w kazaniu nawiązał do bohaterstwa życia i śmierci rotmistrza Pileckiego, przywołując jednocześnie postać Brata Alberta Chmielowskiego. Po mszy św. uczestnicy uroczystości przemaszerowali do budynku szkoły, gdzie kontynuowano obchody jubileuszu. W sali gimnastycznej biało-czerwone kwiaty podkreślały charakter tego czerwcowego spotkania w murach szkoły z okazji jubileuszu 15-lecia Gimnazjum w Zakrzowie. Dyrektor Janina Paszta powitała przybyłych na uroczystość gości: byłych jej pracowników (Małgorzata Poraszka, Janina Stawowy), rodziców naszych uczniów (przewodnicząca Rady Rodziców Beata Szemik, Anna Stanowska),władze oświatowe (Elżbieta Kowalczyk, dyrektor Kuratorium Oświaty w Krakowie Delegatura w Wadowicach), samorządowe (wójt Gminy Stryszów Jan Wacławski, radni: Antoni Sadzikowski, Maria Pękala, Magdalena Adamczyk, Paweł Żmija, Wacław Radoń), dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dąbrówce Lucynę Wacławską, dyrektora strońskiej podstawówki Jana Gębalę, przedstawicieli ZEAS-u w Stryszowie (Genowefa Gębala, Maria Gębala, Monika Bartkowska, Katarzyna Maślanka), zapraszając natępnie  na  uroczysty apel „Rotmistrz Witold Pilecki – żołnierz niezłomny”.

 

„O rotmistrzu Pileckim mówi się zazwyczaj jako o żołnierzu polskiego państwa podziemnego lub Polski walczącej. Jednak tak naprawdę należało by go nazwać ŻOŁNIERZEM NIEZŁOMNYM, gdyż wojenne i powojenne dzieje tego człowieka -  to osiem lat nieprzerwanej walki z obydwoma wrogami wolności Polski: z Niemcami i niosącymi Polsce zniewolenie komunistami”.

Po wzruszającym montażu słowno-muzycznym, który przedstawiła młodzież gimnazjalna i wspólnym śpiewaniu pieśni patriotycznych, dyrektor Janina Paszta powiedziała:-„Szanowni Goście, drodzy nauczyciele i uczniowie, dziś mamy czas jubileuszu 15-lecia Gimnazjum im. rtm. Witolda Pileckiego, czas świętowania, czas refleksji i okazję do przedstawienia może krótkich dziejów naszej szkoły, ale ważnego dla nas okresu. Jak sceny filmowe przypominam sobie zdarzenia migawki, które zawsze łączę z datami i faktami. W pamięci rysują się sylwetki bohaterów 15-letniej historii szkoły – nauczycieli, współpracowników, uczniów, rodziców. Chciałam dzisiaj przypomnieć, niczym kronikarz, ważne fakty z życia naszej szkoły. Dyrektor mówiła m.in.  o swoich marzeniach o szkole nowoczesnej, przyjaznej, dającej uczniom szansę rozwoju, o pracy, jaką wykonała, by zebrać „ dobre grono nauczycieli, którzy nie boją się nowego nikomu nieznanego zadania bycia nauczycielem gimnazjum”. 1 września 1999 r. pracę w Gimnazjum w Zakrzowie rozpoczynało 12 nauczycieli, wśród nich byli: Anna Goryl, Bernadeta Sarnowska, Bogdan Radwan, Renata Płachta, Mariusz Tatar, którzy pracują do dziś. W wystąpieniu dyrektor przybliżyła ważne wydarzenia i fakty z karty historii szkoły.

Najważniejsze daty i fakty z 15-letniej historii Gimnazjum w Zakrzowie:

- Po wejściu Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. gimnazjum otrzymuje 3 pracownie: chemiczną, fizyczną i biologiczną - za ok. 100 tys. zł.

- W marcu 2008 r. Gimnazjum w Zakrzowie jest w gronie 25 szkół z trzech województw, które nagrodzono certyfikatem i statuetką „Szkoły Jagiellońskie”. Wszystko zaczęło się na Uniwersytecie Jagiellońskim. Uczelnia podpisała umowę z MEN o zwiększaniu dostępu do edukacji dzieci i młodzieży spoza wielkich ośrodków miejskich. Zainteresowane przedsięwzięciem szkoły z województw małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego tworzyły własne pozalekcyjne programy edukacyjne. W konkursie uczestniczyło 100 placówek. Dotacje otrzymały 53 z nich, które przygotowały najlepsze projekty. Program zakrzowskiego gimnazjum nosił tytuł „My w świecie – świat u nas” i został sklasyfikowany na bardzo wysokim trzecim miejscu! Za ponad 78 tys. zł otrzymane za sprawą  projektu nasi uczniowie m.in. uczyli się języków obcych, wyjeżdżali do teatru, na wycieczki, zwiedzali muzea, uczestniczyli w zajęciach z doradcą zawodowym. Na warsztatach teatralnych przygotowali spektakl „Balladyna”.

- Od sierpnia 2009 r. do grudnia 2011 r.  w szkole był realizowany projekt ze środków Kapitału Ludzkiego „Szkoła wspiera – uczeń wybiera. Odważ się być mądrym! Projekt rozwoju kompetencji kluczowych w Gimnazjum w Zakrzowie”.

- Od 2009 r. należymy do rodziny szkół imienia Pileckiego.

- W marcu 2011 r. „Pilecki” w Zakrzowie zostaje odkrywcą talentów. O tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów” mogły się starać szkoły, które wyróżniają się w pracy z utalentowanymi uczniami, a nauczyciele systematycznie prowadzą zajęcia rozwijające talenty. Dodajmy, że nasza szkoła jako jedna z pierwszych znalazła się na prestiżowej mapie Szkół Odkrywców Talentów. Zaproponowane w szkole działania od lat są sposobem na ulepszanie gminnego gimnazjum.

- 3 czerwca 2011 r. byliśmy świadkami poświęcenia sztandaru z wizerunkiem Orła Białego z jednej i twarzy rotmistrza Pileckiego z drugiej.

- W grudniu 2012 r. dla szkoły okazały się także kluczem do sukcesu w postaci wyróżnienia „Małopolska Szkoła z Pasją”. W ciągu tych 15 lat szkołę opuściło 1057 absolwentów, za kilka dni dołączy do nich 71 uczniów obecnych klas trzecich. W czasie święta  również zaprezentowane zostały osiągnięcia uczniów w sporcie i nauce. Uczniowie z Zakrzowa to finaliści i laureaci konkursów przedmiotowych i tematycznych w województwie małopolskim i w kraju.

Jubileusz 15-lecia skłania do refleksji, ale i planowania przyszłości. Z okazji jubileuszu zakrzowski „Pilecki” spotkał się z licznymi wyrazami sympatii. Udział w obchodach wzięli również absolwenci szkoły. Wspólna praca wszystkich pracowników szkoły przyczyniła się do uświetnienia i sukcesu podjętych działań związanych z jubileuszem Gimnazjum w Zakrzowie. Wzruszenie u wielu gości budziło oglądanie wystawy „15 lat z życia zakrzowskiego gimnazjum”. 

Wójt Gminy Stryszów Jan Wacławski oraz Przewodniczący Rady Gminy Antoni Sadzikowski w imieniu samorządu stryszowskiego skierowali na ręce pani dyrektor Janiny Paszty "List Gratulacyjny" z okazji jubileuszu XV-lecia Gimnazjum:

 

„Celem wszystkich szkół (…)
jest nie tylko rozwijanie umysłów
za pomocą nauk i umiejętności,
lecz przede wszystkim
uszlachetnianie serc i dusz”
ks. Stanisław Konarski

 

Szanowna Pani Dyrektor

Grono Pedagogiczne

Rodzice, Młodzież i Absolwenci

Pracownicy Obsługi

Gimnazjum im. rotmistrza Witolda Pileckiego

w Zakrzowie

 Obchodzony dziś Jubileusz XV-lecia założenia gminnego zbiorczego Gimnazjum w Zakrzowie jest ważnym wydarzeniem - zarówno dla społeczności szkolnej, jak i dla Małej Ojczyzny Gminy Stryszów.

 Uroczystość pełna wzruszeń, zachęca do refleksji, wspomnień i przemyśleń dotyczących przeszłości, analizy teraźniejszości i wizji przyszłości.

 Z zakamarków pamięci przywołujemy karty historii, zapisane dokonaniami pedagogów, kolejnych roczników absolwentów, sukcesy i bariery. Mury i ławka szkolna symbolizują wartości związane ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności, kształtowaniem osobowości i charakteru.

 Duchowym przewodnikiem wychowania i postaw, umiłowania Ojczyzny Wielkiej i Małej - jest dla Nas postać niezłomna, Żołnierz Wyklęty – Patron Waszej szkoły rotmistrz Witold Pilecki.

 Głębokie wyrazy uznania wyrażamy dla: Pani Dyrektor i Nauczycieli. Dziękujemy wszystkim Pracownikom szkoły za sukcesy uczniów, za dar niesienia kaganka oświaty, za ciężką, wytrwałą pracę, za codzienny trud i oddanie.

 Serdeczne słowa kieruję do Uczniów, żebyście z zaangażowaniem i pracą edukacyjną rozwijali swoje talenty, procentujące sukcesem dorosłego życia.

 Szanownym Rodzicom życzę radości z pociech, aby Państwa starania były wynagrodzone miłością i szacunkiem. Absolwenci niech czują potrzebę więzi z placówką, w której wzrastali.

Niech działania Dyrekcji, Grona Pedagogicznego, wspierane przez Rodziców i Samorząd Gminny - pozwolą na zapisanie kolejnych chlubnych kart i krzewienie Dobra.

 

Z wyrazami szacunku 

Jan Wacławski oraz Antoni Sadzikowski