II Festyn Zdrowia w SP Stryszów

 

        

15 maja 2014 roku w Szkole Podstawowej w Stryszowie odbył się Festyn Zdrowia pod hasłem „O zdrowie dbamy i zdrowo się odżywiamy””
Festyn był uwieńczeniem działań, które prowadzi szkoła w ramach realizacji programu edukacji zdrowotnej.
W czasie festynu uczniowie prezentowali potrawy, których dominującym składnikiem były warzywa i owoce, przygotowane specjalnie na tę okoliczność z ogromnym zaangażowaniem rodziców.

Punktem kulminacyjnym uroczystości była prelekcja dietetyk Elżbiety Węglarz na temat zasad zdrowego odżywiania. Uczniowie klasy drugiej oraz członkowie koła przyrodniczo-ekologicznego wierszem i piosenką  opowiedzieli o zasadach zdrowego stylu życia.

W duchu krzewienia aktywności fizycznej Festyn Zdrowia zakończył się rozgrywkami sportowymi. W konkurencjach sportowych  z ogromnym zaangażowaniem uczestniczyli również rodzice.