Gminne obchody Dnia Strażaka

Świętowanie przy Florianie - Zakrzów 2014

W słoneczną sobotę 10 maja 2014 r. odbyły się Gminne Obchody Dnia Strażaka. W uroczystościach uczestniczyli strażacy z terenu gminy oraz licznie przybyli goście. Uroczystość rozpoczęła się mszą odprawioną w kościele parafialnym pw. św. Anny w Zakrzowie przez ks. Wikarego Marcina Sędzika oraz proboszczów ks. Józefa Bałę i ks. Zbigniewa Kaleciaka, następnie strażacy przemaszerowali przy dźwiękach strażackiej orkiestry dętej z Łękawicy na plac przy dworze „Senator” w Zakrzowie, gdzie podczas apelu okolicznościowe przemówienia i podziękowania wygłosili: wójt Jan Wacławski, przewodniczący Rady Gminy Antoni Sadzikowski, Komendant PSP Wadowice mł. bryg. Paweł Kwarciak oraz Maciej Koźbiał - przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Rady Powiatu Wadowickiego, który wręczył symboliczne dyplomy oraz statuetkę „Strażaka Roku 2013” dla dh. Stanisława Zabiegaja. Specjalnymi podziękowaniami wyróżniono drużyny i opiekunów MDP z Łękawicy i Stronia. Ochrona przeciwpożarowa jest jednym z najistotniejszych zadań stryszowskiego samorządu. Zakres działań wykonywanych przez druhów strażaków znacznie się poszerzył w porównaniu do tych, które wykonywali druhowie w XIX/XX w. Oprócz gaszenia pożarów - uczestniczą w ratownictwie drogowym i ekologicznym, walczą w czasie  klęsk żywiołowych i usuwają szkody powodziowe, udzielają pomocy przedmedycznej, są trzonem Obrony Cywilnej. Aby dobrze wypełniać swe zadania strażacy muszą być zdrowi, sprawni i przede wszystkim dobrze wyszkoleni. Wymaga to poświęcenia czasu, zaangażowania i sumienności. Tym bardziej należą się im podziękowania, szacunek i uznanie nie tylko od samorządowców, lecz także od całej wspólnoty lokalnej. Niech św. Florian – patron strażaków czuwa nad Waszym bezpieczeństwem i Waszymi rodzinami – mówił do zgromadzonych druhów wójt Jan Wacławski. Medalami złotym, srebrnym i brązowym oraz odznaczeniami Strażak Wzorowy uhonorowano kilkunastu wyróżniających się strażaków z jednostek OSP w Stryszowie, Zakrzowie, Stroniu i Łękawicy.

Uchwalą 
Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Woj. Małopolskiego:  

Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa odznaczeni zostali:

1. Dh Ryszard Talaga (OSP Stryszów)

2. Dh Krzysztof Żmija (OSP Stryszów)

Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa odznaczeni zostali:

1. Dh Marcin Stanek (OSP Stryszów)

2. Dh Marcin Wójcik (OSP Stryszów)

Brązowym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa odznaczeni zostali:

1. Dh Krzysztof Cycoń (OSP Stryszów)

2. Dh Łukasz Makówka (OSP Stryszów)

3. Dh Zdzisław Korzeniowski (OSP Zakrzów)

4. Dh Piotr Styrczula (OSP Zakrzów)

5. Dh Andrzej Janeczek (OSP Stronie)

6. Dh Adam Piwowarczyk (OSP Łękawica)

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego w Wadowicach odznaką Strażak Wzorowy odznaczeni zostali:

1. Dh Adam Godula

2. Dh Marcin Mlak

3. Dh Kamil Gniadek

4. Dh Dawid Kowalczyk

5. Dh Dominik Woźnicki