Uhonorowani za działanie na rzecz Gminy Stryszów

  • Drukuj

Prestiżowe tytuły wdzięczności i uznania przyznano podczas sesji Rady Gminy w Stryszowie.
  

Podczas ostatniej w 2013 r. - uroczystej sesji Rady Gminy w  Stryszowie, którą zorganizowano w Ośrodku Caritas w Zakrzowie, radni jednogłośnie nadali prestiżowe tytuły "Honorowy Obywatel Gminy Stryszów", "Zasłużony dla Gminy Stryszów" oraz "Dobrodziej Gminy Stryszów".

   Tytuł "Honorowy Obywatel Gminy Stryszów" Rada Gminy nadała Stefanowi Sawickiemu. Tytuły "Zasłużony dla Gminy Stryszów" decyzją Rady Gminy otrzymali: Daniela Kruk oraz Andrzej Kramarczyk. Tytuł "Dobrodziej Gminy Stryszów" Rada Gminy przyznała przedsiębiorcy Jerzemu Stawowemu. Wszystkim wyróżnionym stosowne statuetki oraz okolicznościowe dyplomy wręczyli wójt gminy Stryszów Jan Wacławski oraz przewodniczący Rady Gminy Stryszów Antoni Sadzikowski.

 

"Honorowy Obywatel Gminy Stryszów"   
          
Stefan Sawicki - urodził się 3 października 1945 r. w Bytomiu. Ukończył studia inżynierskie na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, specjalność Geologia Inżynierska i Hydrogeologia oraz magisterskie w Prywatnej Szkole Ochrony Środowiska w Radomiu. Pracę zawodową rozpoczął w 1964 roku, pracował w firmach państwowych, prywatnych i spółkach prawa handlowego, przechodząc przez stanowiska stażysty, starszego referenta, kierownika, dyrektora prywatnej firmy. W latach 2003 - 2006 powołany został przez Ministra Środowiska na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Inwestycyjnych RZGW w Krakowie. Ponownie powrócił na to stanowisko w grudniu 2012 roku.
 
   Pracując w firmie realizującej budowę zbiornika wodnego Świnna Poręba na rzece Skawie Stefan Sawicki był inicjatorem i współautorem projektu Ustawy o wieloletnim Programie Budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba na lata 2006 - 2010, uchwalonej przez Sejm RP w 2005 roku. Przyjęta ustawa zapewniała stabilność finansową inwestycji, gdzie środki pochodziły z Budżetu Państwa, a następnie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Piastując kierownicze stanowisko w RZGW Kraków aktywnie przyspieszał realizację budowy zbiornika.

   Współpraca pomiędzy dyrektorem Stefanem Sawickim w zakresie zadań rzeczowo-finansowych związanych z infrastrukturą komunalną w ramach budowy zbiornika wodnego Świnna Poręba przyniosła określone efekty. W roku 2006 dzięki staraniom dyrektora gmina otrzymała dodatkowo poza finansowaniem z budżetu 5 mln zł z rezerwy celowej Ministra Środowiska na budowę zapory z przeznaczeniem na budowę systemów kanalizacyjnych w sołectwach Zakrzów i Stronie.
   Po wieloletnich staraniach o odtworzenie zabytkowego dworu w Dąbrówce w 2013 roku przeprowadzono przetarg na opracowanie projektu technicznego i odbudowę tego obiektu. W 2014 roku wybudowana zostanie droga Dąbrówka - Durówka, gdzie dzięki przychylności dyrektora Stefana Sawickiego będzie także realizowany chodnik. W przyszłym roku planuje się także kosztowną stabilizację osuwisk na odcinku Stryszów - Wajdówka, Dąbrówka - Role.
W zbiorczym Zestawieniu Kosztów przewiduje się także modernizację drogi Łękawica - Zagórze. Kilkuletnie starania ze strony gminy o regulację i zabezpieczenie potoku Stryszówka, dzięki decyzji dyrektora Stefana Sawickiego, sfinalizowane zostało zlecenie na opracowanie dokumentacji technicznej.

   Wiele zadań infrastrukturalnych realizowanych w ramach budowy zbiornika wodnego Świnna Poręba było realizowanych dzięki życzliwości i wsparciu Dyrektora Stefana Sawickiego. Wpłynęło to na rozwój ekonomiczno-gospodarczy Małej Ojczyzny Gminy Stryszów.

"Zasłużony dla Gminy Stryszów" 
               
Daniela Kruk - ur. 10 stycznia 1941 roku w Leśnicy. Mieszka w Leśnicy, posiada wykształcenie średnie, obecnie przebywa na emeryturze. Wieloletnia Kierownik Filii Banku Spółdzielczego w Stryszowie. Radna Rady Gminy w Stryszowie w latach 1990 - 2006, oraz Członek Zarządu Gminy w latach 1990 - 2002. Inicjatorka wielu działań gospodarczych, m.in. remontu wielu dróg na terenie sołectwa Leśnica. Będąc Członkiem Zarządu Gminy dbała o dynamiczny rozwój gminy, realizację wielu inwestycji, takich jak: rozbudowa szkół podstawowych na terenie gminy, budowa sal gimnastycznych, wodociągowanie wsi Stronie, części wsi Zakrzów, budowa boiska sportowego w Stroniu, rozbudowa szkoły w Zakrzowie na potrzeby Gimnazjum. Takie osiągnięcia nie byłyby możliwe bez dobrej współpracy Zarządu gminy z Wójtem Gminy. Osobiście angażowała się w realizację inwestycji gminnych.

   Pełniąc powyższe stanowiska aktywnie zapobiegała o zrównoważony, harmonijny rozwój Gminy Stryszów. Inicjowała i wspierała wiele działań społeczno-gospodarczych, mających na celu rozwój oświaty poprzez poprawę bazy lokalowej i sportowej, doposażenie, tworzenie godziwych warunków nauczania i wychowania dzieci i młodzieży.
   Nieocenioną pracę Daniela Kruk wykonała przy reorganizacji sieci szkolnej i tworzeniu jednego, gminnego Gimnazjum w Zakrzowie, przekonując oponentów do słuszności takiego rozwiązania. Wspierała działania proekologiczne związane z segregacją odpadów, budowy zbiorczej oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Stryszów, wodociągowanie sołectw.

   Priorytetem działania Pani Danieli Kruk było drogownictwo, w związku z tym czyniła starania o budowę, remonty i modernizację dróg. Jej aktywność, zaangażowanie i pasje przyczyniły się do zmiany wizerunkowej gminy, a także do poprawy infrastruktury komunalnej wsi Leśnica, sołectwie, którego mieszkańcy dokonywali wyboru Pani Danieli Kruk na radną gminy Stryszów.
            
Andrzej Kramarczyk - urodził się 24 kwietnia 1946 roku w Krakowie. Mieszka w Stryszowie, posiada średnie wykształcenie, emeryt. Był radnym Rady Gminy Stryszów w latach 1990 - 2006 oraz radnym Sejmiku Województwa Małopolskiego w kadencji 2006 - 2010. Inicjator wielu działań gospodarczych, m.in. remontu wielu dróg na terenie sołectwa Stryszów. Jako radny dbał o dynamiczny rozwój gminy poprzez realizację wielu inwestycji, takich jak: rozbudowa szkół podstawowych na terenie gminy, budowa sal gimnastycznych, wodociągowanie wsi Stronie i części wsi Zakrzów, budowa boiska sportowego w Stroniu, rozbudowa szkoły w Zakrzowie na potrzeby Gimnazjum.

   Andrzej Kramarczyk jest byłym rajdowcem KKC IM SMOK, był zawodnikiem ENDURO, uczestnikiem Sześciodniówki w Szpindlerowym Młynie. W 1986 roku był założycielem sekcji motocyklowej w LKS "Chełm" Stryszów. Zawodnik klubu Bogusław Sięka dwukrotnie zdobywał Mistrzostwo Polski, a drużyna trzykrotnie była najlepszą drużyną w kraju.
Założyciel, prezes i menadżer LKM Aquila. Dotychczasowe wyniki stawiają klub w gronie najlepszych kolarskich zespołów świata w konkurencji trial. Klub istnieje od 1993 roku i przeprowadził dwie rundy Mistrzostw Świata w 1992 i 1993 roku w trialu motocyklowym, jedną rundę Mistrzostw Świata w cyklotrialu Federacji BTiU w 1993 roku. W okresie swego działania klub zorganizował kilkaset różnych imprez, w tym niezliczoną ilość Mistrzostw Polski. W 2002 roku Stryszów był gospodarzem Indywidualnych Mistrzostw Świata w Trialu, a w roku 2003 PZKol powierzył klubowi organizację Eliminacji Mistrzostw Świata w dniach 31 lipca - 1 sierpnia 2003 roku oraz Finał Pucharu Europy w hali w dniu 6 grudnia 2003 roku.

   Zawodnicy klubu zdobyli około 60 tytułów indywidualnego Mistrza Polski, PZM-sporty motocyklowe i kolarstwo PZKol. Oficjalna reprezentacja Polski w konkurencji trial oparta jest wyłącznie na zawodnikach KS Aquila. Na łączną ilość 27 medali Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy zawodnicy klubu zdobyli 26 medali.
Praca z dziećmi i młodzieżą poprzez wychowanie i sport staje się ofertą spędzenia wolnego czasu, przeciwdziałania patologiom społecznym. Klub Sportowy Aquila współpracuje z różnymi organizacjami i instytucjami wspierającymi kulturę, kulturę fizyczną, bezpieczeństwo, akcje charytatywne. Głównym celem klubu jest działalność związana ze sportem wyczynowym i promocją kolarstwa.

   W roku 2002 Pan Andrzej Kramarczyk tworzy w Stryszowie sekcję cyklotrialową. Kilkuletnia praca z uzdolnionymi dziećmi i młodzieżą przynosi efekty w postaci kilkunastokrotnych tytułów indywidualnych i drużynowych Mistrzostw Polski. Wychowankiem klubu jest Mistrz Świata w cyklotrialu Rafał Kumorowski.
   Organizowane przez Andrzeja Kramarczyk imprezy rangi międzynarodowej i krajowej, sukcesy indywidualne i drużynowe zawodników, prowadzenie reprezentacji Polski jako trenera kadry narodowej rozsławiają i promują Małą Ojczyznę Gminę Stryszów szeroko w świecie i w kraju, co jest zasługą Andrzeja Kramarczyka.
    
"Dobrodziej Gminy Stryszów"

Prestiżowy tytuł "Dobrodzieja Gminy Stryszów" otrzymał Jerzy Stawowy - prezes firmy obuwniczej Domeno, sponsorujący od lat szereg imprez i konkursów  organizowanych przez stryszowski GOK oraz lokalne kluby sportowe.