„Międzygminne ćwiczenia obronne 2013” - 24.06.2013

 

Ćwiczenia obronne - ewakuacja pracowników oraz odbicie zakładnika w Stryszowie.

 „Międzygminne ćwiczenia obronne 2013” odbyły się 24.06.2013 na terenie gmin: Stryszów, Tomice, Wadowice. Prowadzone ćwiczenia miały na celu doskonalenie systemu kierowania realizacją zadań obronnych na obszarze gmin  oraz przygotowanie urzędników gmin – zwłaszcza obsad  stałych dyżurów, do przyjmowania i przekazywania zadań wynikających z planu operacyjnego oraz innych zadań obronnych.

W ćwiczeniu sprawdzony został:
-  system alarmowania i reagowania podczas zagrożeń, w tym ewakuacja pracowników z budynku urzędu oraz odbicie zakładnika z rąk terrorysty, który wtargnął do Urzędu Gminy Stryszów, terroryzując pracowników - a następnie wraz z jednym nich usiłował oddalić się z miejsca zdarzenia,
- doręczania kart powołania żołnierzom NSR  w ramach akcji kurierskiej na bazie  jednej gminy tj.Tomice.
- udział służb ratowniczych podczas wypadku drogowego z udziałem młodzieży a następnie doskonalone było  rozwinięcie Zastępczych Miejsc Szpitalnych w Gminie Wadowice.
 

Zajęcia teoretyczne prowadzili:
- ppłk Robert Jańczuk - specjalista spraw obronnych i bezpieczeństwa państwa (wykładowca Bezpieczeństwa Narodowego, Zarządzania Kryzysowego oraz Ochrony i Obrony Cywilnej w  WSB Chorzów)
- Henryk Gaweł – Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chorzowie
- Mirosław Kutek – wykładowca z Wyższej Szkoły Ochrony Pracy z Katowic

W ćwiczeniach udział brały następujące służby:
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Oświęcimiu
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach
Ochotnicza Straż Pożarna w Łękawicy
Ochotnicza Straż Pożarna w Kleczy Dolnej
Ochotnicza Straż Pożarna w Wadowicach
Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach
ZHP Chorągiew Krakowska – Hufiec Ziemi Wadowickiej
Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej ESKULAP S.C. w Kleczy  Górnej
Grupa „Szare wilki” International Police Association z Katowic