XIII Spotkanie Opłatkowe Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich

  • Drukuj


Babiogórcy na szczycie Chełmu

 

XIII Spotkanie Opłatkowe Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich, a także przedstawicieli bliźniaczego stowarzyszenia słowackiego "Zdrużenie Babia Hora" - miało miejsce 2 lutego 2013 roku w Ośrodku Caritas „Dar Serca” im. Jana Pawła II w Zakrzowie – pięknie położonym na stoku Chełmu - królującego na pograniczu gmin: Stryszów, Budzów, Zembrzyce.
Uroczystość rozpoczęła msza św. odprawiona przez ks. kanonika Andrzeja Lichosyta, dyrektora Ośrodka  Wczasowo – Rekolekcyjnego "Caritas" w Zakrzowie. Następnie zgromadzeni przedstawiciele babiogórskich gmin mieli okazję podziwiać występ młodzieżowej Grupy Apostolskiej im. Ojca Rudolfa Warzechy ze Stryszowa (liczącej 35 artystów) - która wystawiła jasełka w reżyserii Mirosława Płonki.
W dalszej części spotkania nastąpiły podziękowania za pracę w ramach SGB na rzecz mieszkańców gmin usytuowanych wokół Babiej Góry – były dyplomy i gratulacje m.in.: dla Gminy Mucharz za organizację XVII Złazu Samorządowców Gmin Babiogórskich (sierpień 2012 – Świnna Poręba ) oraz zaległe,  lecz równie serdeczne - dla Gminy Stryszów za organizację XVI Zlotu w 2011 roku /z przyczyn obiektywnych zeszłoroczny "opłatek babiogórski" się nie odbył/.  Starszy Gazda SGB Marek Listwan, wręczając dyplomy dziękczynne wójtom dwóch sąsiadujących gmin z powiatu wadowickiego: Wacławowi Wądolnemu  oraz  Janowi Wacławskiemu -  podkreślił, że organizatorzy ostatnich Złazów SGB bardzo wysoko podnieśli poprzeczkę, bowiem impreza zorganizowana w Gminie Mucharz wypadła wyjątkowo wyśmienicie, podobnie jak Zlot XVI w Zakrzowie, który przypadł dodatkowo w skomplikowanym dla Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich okresie i ten - niejako na przekór dokonany -  sukces  zakrzowskiego zlotu, miał wówczas strategiczne znaczenie dla umocnienia i trwania  SGB. Podczas mucharskiego złazu odbyła się również zbiórka pieniędzy dla polskiej parafii w Mostach Wielkich na Ukrainie – za co także podziękowano, odczytując list tamtejszego proboszcza ks. Igora Korzydło.
Tradycją noworocznych spotkań SGB jest również honorowe wyróżnienie - w postaci Lauru Babiogórskiego - za szczególne osiągnięcia dla rozwoju i promocji obszaru Stowarzyszenia w dziedzinach gospodarki i kultury, w tym w szczególności za ratowanie, ochronę, dokumentowanie i pomnażanie dziedzictwa przeszłości, współpracy, turystyki, ochrony środowiska, oświaty i sportu.
W bieżącym roku Kapituła Stowarzyszenia przyznała Laur Babiogórski - Stopnia Podstawowego  Robertowi Kadeli (Gmina Mucharz) za wszechstronną działalność promującą kulturę, sztukę oraz walory przyrodnicze regionu, za rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży ducha patriotyzmu i wspólną z nimi pracę dla dobra lokalnej społeczności oraz całego regionu babiogórskiego.
Laur Babiogórski - Stopnia Szczególnego w formie statuetki otrzymali: ks. Prałat Bolesław Kołacz (Gmina Lipnica Wielka) oraz Babiogórskie Stowarzyszenie „Zielona Linia" (Gmina Stryszawa). Rolę gospodarza całego spotkania noworocznego w Zakrzowie pełnił Jan Wacławski wójt Stryszowa.