Medal im. Bolesława Chomicza otrzymał druh Jan Wacławski

  • Drukuj


Medal cenniejszy niż złoto

 

Strażacy w całym kraju świętują 20-lecie powołania Państwowej Straży Pożarnej - 
z dumą podkreślając, że współczesna PSP to formacja, do której Polacy mają wyjątkowo wysokie zaufanie. Z tej okazji również w powiecie wadowickim odbył się 18.05 2012 r. uroczysty apel poświęcony tym wszystkim, którzy w ciągu minionego 20-lecia czynnie przyczynili się do podniesienia sprawności jednostek strażackich - zarówno tych zawodowych, działających pod  kuratelą państwa,
jak i ochotniczych – zrzeszających druhów w ramach lokalnych jednostek OSP.  
W trakcie uroczystości na placu apelowym JRG w Wadowicach Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Andrzej Mróz, w asyście Komendanta Powiatowego mł. bryg. Pawła Kwarciaka - uhonorował medalem im. Bolesława Chomicza druha Jana Wacławskiego – Prezesa Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Stryszowie. Jestem dumny z otrzymanego medalu honorowego. Dla strażaków Bolesław Chomicz jest ikoną pożarnictwa, wybitną osobą, pasjonatem o nieprzeciętnych talentach przywódczych i organizacyjnych. Na gruncie Małej Ojczyzny Gminy Stryszów, jako już 19-letni Prezes Zarządu Gminnego Oddziału Związku OSP RP - korzystam ze wzorców którymi kierował się w swych działaniach Bolesław Chomicz - integrując całe środowisko strażackie, dbając o właściwy rozwój i wyposażenie jednostek – ciągle poszukuję możliwości pozyskania dla OSP środków pozabudżetowych. Otrzymane odznaczenie jest dowodem uznania nie tylko dla mnie - lecz także dla wszystkich druhów-ochotników z terenu gminy – podkreślił druh Jan Wacławski.

 

Los i położenie topograficzne Gminy Stryszów sprawiły, że wójt Gminy Stryszów jako szef sztabu kryzysowego i jednocześnie druh OSP wielokrotnie musiał wykazać się umiejętnością w zarządzaniu akcjami ratowniczymi, szczególnie przy licznych powodziach nawiedzających Gminę Stryszów oraz przy intensywnych opadach śniegu i uszkodzeniach trakcji elektrycznych, a następnie podczas usuwania szkód pozostałych po nawałnicach. Ponadto wójt skutecznie aplikował o środki krajowe 
i unijne, pozwalające doposażyć OSP z terenu gminy w samochody pożarnicze, sprzęt bojowy i środki ochrony osobistej. Znaczne wsparcie w tym zakresie gminne  jednostki OSP otrzymały z grantów konkursowych – „Bezpieczna Małopolska”.

 

Medal im. B. Chomicza stanowi jedno z najwyższych wyróżnień przyznawanych strażakom ochotnikom za szczególne zasługi dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP. Prezydium Zarząd Głównego przyznając ten medal honorowy dh. Janowi Wacławskiemu wzięło również pod uwagę, że zarządzając Gminą Stryszów od 1993 r. jako wójt rozbudował i wyremontował wszystkie remizy OSP, korzystając  
z programów „Małopolskie remizy”, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wszystkie jednostki OSP z terenu gminy dokonały gruntownej modernizacji sprzętu – przede wszystkim w zakresie jednostek transportowych tj. wozów ratowniczo-gaśniczych. W ostatnim czasie w 2011 roku aplikując o środki unijne „PROW – wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” – Małe Projekty, doposażono strażacką Orkiestrę Dętą w Łękawicy w instrumenty muzyczne i stroje galowe. Z inicjatywy druha Wacławskiego wydano w 2011 r. Kalendarz Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich obrazujący od zarania historię pożarnictwa i jednostek OSP na terenie 14 gmin leżących wokół Babiej Góry. Troską Prezesa, a zarazem wójta - jest wysoki poziom wyszkolenia i umiejętności strażaków, co czynione jest cyklicznie poprzez szkolenia finansowane z budżetu gminy, szczególnie w zakresie ratownictwa medycznego. Jak podkreśla zespół sędziowski z powiatowej komendy PSP
w Wadowicach - przeprowadzane na terenie stryszowskiej gminy  Międzygminne Zawody Sportowo-Pożarnicze są zawsze przygotowane fachowo i profesjonalnie. Ostatnie – zorganizowane w 2011 r.  - miały nawet obsadę międzynarodową.