Nowe możliwości finasowania - spotkanie wójtów z Zarządem WFOŚiGW

  • Drukuj

Nowe możliwości finasowania inwestycji i działań proekologicznych - spotkanie z Zarządem WFOŚiGW w Krakowie

27 lutego w ośrodku  konferencyjnym „Caritas” w Zakrzowie odbyło się spotkanie Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (WFOŚiGW) z przedstawicielami samorządów trzech gmin: Stryszowa, Mucharza i Zembrzyc.
Prezes  WFOŚiGW Małgorzata Mrugała oraz wiceprezesi: Józef Kała i Jan Musiał przedstawili nowe zasady finansowania zadań w zakresie ochrony środowiska ze środków Funduszu w postaci pożyczek lub dotacji. Samorządowcy z zadowoleniem przyjęli prezentowane możliwości, szczególnie oferowaną dotację w wysokości 40% kosztów kwalifikowanych na realizację sieci wodociągowych dla terenów położonych w sąsiedztwie zbiorników wodnych, ponieważ dotyczy to również obszarów trzech gmin objętych budową zbiornika wodnego Świnna Poręba.

Jest to krok w dobrym kierunku, lecz nie do końca. Zainteresowani jesteśmy podwyższeniem wysokości dotacji do ok. 60%. Dotowaniem powinna być objęta także budowa systemów kanalizacyjnych. Proponowane rozwiązania – określające zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania dotacji -  tylko w pewnym stopniu rekompensuje naszym gminom niewywiązanie się z wcześniejszych umów podpisanych przez przedstawicieli rządu i inwestora budowy zbiornika, gdyż pierwotnie zapisy mówiły o stuprocentowym finansowaniu inwestycji wodno-ściekowych ze środków budżetu państwa – podkreślił wójt gminy Stryszów Jan Wacławski.

Wójtowie gmin: Mucharz, Stryszów, Zembrzyce będą w dalszym ciągu poszukiwać pieniędzy na niezbędne zadania proekologiczne: w Ministerstwie Środowiska, w funduszach oraz w ramach projektów unijnych. Wsparcie samorządowców poprzez działania parlamentarne i gabinetowe zadeklarował obecny na spotkaniu Tadeusz Arkit  Poseł RP - honorowy obywatel Gminy Stryszów.

 

Na zdjęciu od lewej:  wójt Gminy Zembrzyce Eugeniusz Stypuła, wiceprezes WFOŚiGW Józef Kała, wiceprezes WFOŚiGW Jan Musiał, przewodniczący RG Stryszów Antoni Sadzikowski,
prezes WFOŚiGW w Krakowie Małgorzata Mrugała, wójt Gminy Stryszów Jan Wacławski, 
skarbnik Gminy Stryszów Maria Studnicka, poseł RP Tadeusz Arkit, wójt Gminy Mucharz Wacław Wądolny.