Podsumowanie projektu: „Szkoła wspiera – uczeń wybiera. Odważ się być mądrym!”

  • Drukuj

 

 

Zakończenie unijnego projektu.

19 grudnia 2011 roku odbyła się w zakrzowskim gimnazjum gala podsumowująca projekt: „Szkoła wspiera – uczeń wybiera. Odważ się być mądrym!”. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszania różnic w jakości usług edukacyjnych. Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Najpierw przypomniano historię związaną z początkami projektu. Później był czas na pokazanie ważnych momentów z okresu jego realizacji. Poszczególne zespoły zaprezentowały swoje osiągnięcia  z wykonanych  zadań w postaci multimedialnej prezentacji. Jednocześnie zaproszeni goście - wśród których byli rodzice, przedstawiciele władz samorządowych gminy Stryszów, przyjaciele szkoły - mogli przyjrzeć się projektowi z bliska, podziwiając wystawę prac plastycznych i zdjęć. Ekspozycja i prezentacje w wykonaniu uczniów przypomniały najciekawsze chwile dwuletniego projektu, który wprowadzał uczniów w wielowymiarowym świat nauki i kultury – w sposób odmienny niż na lekcjach – bardziej interesujący z każdą odsłoną m.in. na wycieczkach w kraju i za granicą. W trakcie różnorodnej tematycznie  gali podsumowującej projekt  przed publicznością zaprezentował się szkolny zespół muzyczny, wspólnie z niemiecko–angielskim boysbandem z „Fabryki języka”. Nie zabrakło też festiwalu nauki i teleturnieju wiedzy zatytułowanego „W labiryncie nauki”. Publiczność zobaczyła także spektakl w wykonaniu szkolnych mediatorów. Pokaz żonglerki to było coś dla znawców sportu. Na koniec wszyscy zostali zaproszeni przez organizatorów na słodki poczęstunek.

 

W gimnazjum w związku z projektem zdarzały się rzeczy ważne, ciekawe, niezwykłe. Dzięki umiejętnemu wykorzystaniu środków z Unii Europejskiej nasza społeczność szkolna  przeżyła czas wyjątkowo bogaty i z pewnością owocny. Przyznać należy, że podchodziliśmy z obawą do tak ogromnego projektu, który przynosił wielkie możliwości, ale i wielki wysiłek organizacyjny oraz odpowiedzialność finansową. Teraz możemy wszyscy – zarówno kadra nauczycielska jak i uczniowie - z satysfakcją przyznać, że warto być odważnie mądrym  – oceniła realizację projektu jego koordynator dyrektor Janina Paszta, dziękując wszystkim, którzy przyczynili się do tego niewątpliwego sukcesu edukacyjnego. Młodzi  odbiorcy projektu (180 uczniów w wieku od 13 do 15 lat uczęszczający do gimnazjum w Zakrzowie) mogli wybrać interesujące ich działania spośród szerokiego wachlarza propozycji. Mogli zdecydować się na poszerzanie horyzontów na zajęciach z: informatyki, języków obcych, przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, sportowych. Uczęszczali na warsztaty teatralne. Byli w SzOK-u, czyli Szkolnym Ośrodku Kariery. Przystąpili do zespołu mediatorów, zaś  dla miłośników sztuk plastycznych i muzyki  została utworzona grupa  Art Deco. O sile przedsięwzięcia mówi także ilość zorganizowanych dla gimnazjalistów wyjazdów w ramach projektu:  zagraniczny do Wiednia i Pragi; do Warszawy; w Sudety; trzy na Europejski Dzień Języków w Krakowie; dwa na Targi Edukacyjne; trzy do przedsiębiorstw produkcyjnych; kilkanaście do wybranych ośrodków życia kulturalnego stolicy i Małopolsce; pięć wyjazdów studyjnych do instytutów naukowych krakowskich uczelni; tyle samo do planetariów w Niepołomicach i Chorzowie; do Centrum Mediacji w Andrychowie; dwadzieścia na basen w Wadowicach; dwie wycieczki rowerowo – piesze po gminie Stryszów; obóz sportowo – rowerowy w Krynicy. Odbył się również plener malarski i cztery warsztaty artystyczne. Młodzież zaprezentowała także cztery inscenizacje teatralne. Budżet projektu wyniósł ogółem: 461 488,47 złotych.