Turystyka

Wszelkich informacji turystycznych o gminie STRYSZÓW i okolicach udziela:
GMINNE CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ w Stryszowie

tel. 33 8797931

 

INFORMACJE OGÓLNE
Obszar Gminy bogaty jest w malownicze wzgórza, uzupełnione zwartymi kompleksami lasów mieszanych, wśród których odznaczają się dość licznie polany. Takie ukształtowanie terenu  warunkuje specyficzny dla obszaru mikroklimat, który można określić mianem łagodnego z częstą obecnością mgieł i wiatrów, przed którymi ochronę stanowią  kompleksy lasów znajdujące się na terenie Stryszowa. Przyjazny klimat w zespoleniu
z korzystnymi uwarunkowaniami biometeorologicznymi, oryginalnym pięknem krajobrazu, licznymi zabytkami kultury materialnej oraz występowaniem szlaków turystycznych powoduje, że Gmina posiada znaczny potencjał turystyczny. Jako dodatkowe atuty Gminy należy wskazać tu: oddalenie od głównych dróg („strefa ciszy”), nieskażone gleby i czyste powietrze. Malownicze położenie sprawia, że teren Gminy jest jednym z piękniejszych w Małopolsce i tworzy atrakcyjną bazę wycieczkową dla turystów pragnących odpocząć z dala do miejskiego zgiełku.

Ze względu na usytuowanie, gmina stanowi doskonałą bazę wypadową w Beskidy,

do rodzinnej miejscowości Jana Pawła II - Wadowic - 15 km,

 • Kalwarii Zebrzydowskiej - 8 km,
 • Krakowa - 45 km,
 • Oświęcimia - 42 km,
 • Bielska-Białej - 55 km.

Przez gminę przebiega linia kolejowa Kraków - Zakopane ze stacjami w Stroniu i w Stryszowie oraz drogi powiatowe:

 • Klecza – Stryszów,
 • Leśnica – Stryszów - Skawce,
 • Barwałd – Stryszów - Zembrzyce,
 • Zakrzów-Kalwaria Zebrzydowska,
 • Stronie – Zachełmna

W skład sieci rzecznej Gminy wchodzą głównie dwie wyróżniające się pod względem wielkości rzeki tj. Skawa oraz Cedron.

Bogactwem tego obszaru jest czyste środowisko i piękne krajobrazy tworzone przez łagodne pagórki pokryte kompleksami leśnymi. Z wielu miejsc rozciągają się widoki na Babią Górę, przełom Skawy, a przy dobrej widoczności nawet na Tatry.

Do najbardziej uroczych zakątków gminy należą: Dąbrówka - przysiółki Ostałowo Dąbrowskie i Ostałowo Zagórskie, góry Chełm i Żarek, Bugaj Zakrzowski, Kamionka w Stroniu, przysiółek Na Gorach w Łękawicy.

Ofertę dla amatorów turystyki pieszej stanowią znakowane szlaki turystyczne:

 • czarny  - Wadowice PKP - Rynek - Gorzeń Dolny - Gorzeń Górny - Świnna  Poręba - Jaroszowicka Góra (544 m npm) - Łękawica - G. Żar (527 m npm)
 • czerwony - Zembrzyce - G. Starowidz -Dąbrówka - Stryszów - Stronie - Palcza
 • zielony - Kalwaria Zebrzydowska - G. Żar - Stronie - G. Chełm – Zachełmna
 • niebieski – Góra Chełm od figury Św. Onufrego Stryszów - Bugaj Stryszowski – Bugaj Zakrzowski – Góra Żar.

Atrakcją turystyczną jest jaskinia Mysiorowa Jama na zboczach góry Kurczyna w Dąbrówce. Stanowi ona jedyny przykład jaskini szczelinowej z korytarzami bocznymi w Beskidzie Średnim, jej długość wynosi ok. 80m.
Przez gminę przebiega także część Szlaku Papieskiego Wadowice – Łękawica – Kalwaria Zebrzydowska. Dla amatorów turystki kwalifikowanej wytyczono 32 kilometrową trasę rowerową w ramach Bursztynowego Szlaku Rowerowego, przebiega Szlak Greenweys Budapeszt – Kraków oraz 12 km innych odcinków dla rowerzystów.

Baza noclegowa liczy ok. 380 miejsc, w tym:

 • Ośrodek Wczasowo-Rekolekcyjny w Zakrzowie – 150
 • Hotel „Senator” w Zakrzowie – 47,
 • Harcówka w Stryszowie – 80,
 • 10 gospodarstw ekoturystycznych – 100.

Bazę gastronomiczną posiadają:

 • Ośrodek Wczasowo-Rekolekcyjny w Zakrzowie,
 • Dwór Senator w Zakrzowie,
 • Restauracja Stryszowianka w Stryszowie
 • Bar TROPIK w Stryszowie
 • Bar KRZYŚ w Łękawicy
 • Istnieje możliwość stołowania się w gospodarstwach ekoturystycznych.

Wysoką renomą i uznaniem cieszą się imprezy kulturalne i piknikowe w Stryszowie. Najbardziej masową i cykliczną imprezą są pikniki „Pożegnanie lata” w Stryszowie.

Na obrzeżach gminy powstaje inwestycja centralna Ministerstwa Środowiska – zbiornik wodny „Świnna Poręba”. Będzie on pełnił funkcje związane z ochroną doliny Skawy przed powodzią i wpływał na uregulowanie przepływów poniżej.

Ta piękna krajobrazowo i przyrodniczo gmina, mająca w perspektywie duże szanse rozwoju, w związku z budową zbiornika Świnna Poręba kryje w sobie bogactwo skarbów sztuki kultury materialnej.
W Stryszowie - siedzibie Urzędu Gminy znajduje się piękny, murowany dwór, najciekawszy zabytek budownictwa dworskiego w regionie wadowicko - kalwaryjskim, wzniesiony pod koniec XVI wieku. Dwór ten jest filią Zamku Królewskiego na Wawelu - mieści się tam obecnie muzeum wnętrz dworu polskiego z przełomu XIX-XX wieku, organizowane są też liczne ekspozycje czasowe.

 Dwór Stryszów

Przykładem budownictwa XIX wieku jest dwór Senator w Zakrzowie, w którym mieści się obecnie hotel, restauracja i kawiarnia. W wystroju sal dwór ten posiada piękne meble gdańskie. Dookoła dworu rozłożył się ogród tarasowy wchodzący w skład parku z licznymi ciekawymi okazami drzew jak dąb czerwony, kasztanowiec biały, sosna wejmutka, jesiony i lipy. Dwór powstał w XIX w. i na przestrzeni czasu należał  m.in. do arcyksięcia Rainera Habsburga. Po 1945 r. był siedzibą przychodni lekarskiej, domu starców oraz domu dziecka. Od 1976 r. był w administracji a od 1995 r. stanowi własność Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Chełm”, która odnowiła dwór i urządziła w nim istniejącą bazę turystyczną.

Dwór Senator w Zakrzowie

Do innych zabytków należą:

Kościół pod wezwaniem św. Jana Kantego w Stryszowie, murowany, wzniesiony na miejscu drewnianej świątyni, która spłonęła w 1739 roku, rozbudowany w następnym stuleciu, całość o cechach barokowych, klasycystycznych i neogotyckich. Wewnątrz barokowe obrazy m.in. św. Franciszek z Asyżu i św. Karol Boromeusz oraz płaskorzeźba „Chrystus w gaju oliwnym” z warsztatu Wita Stwosza. W ołtarzu głównym znajduje się obraz Trójcy Przenajświętszej przedstawiający Boga Ojca, Pana Jezusa i Ducha Świętego. W pierwsze piątki jego miejsce zajmuje obraz Najświętszego Serca Pana Jezusa, a w wielki post Chrystus Ukrzyżowany. W ołtarzach bocznych obrazy Matki Bożej Pocieszenia, św. Mikołaja oraz Matki Bożej Różańcowej. W drzwiach wejściowych znajduje się krata żelazna pochodząca z kościoła Bernardynów w Krakowie. Najcenniejsza płaskorzeźba pochodząca z pracowni Wita Stwosza „Chrystus w gaju oliwnym” z ok. 1500 r. znajduje się we wnęce, w kościele.

Kościół pod wezwaniem św. Anny w Zakrzowie z lat 1932 – 35, a w nim barokowy ołtarz główny z XVI wiecznym obrazem św. Anny Samotrzeć oraz przysłaniającym go obrazem przedstawiającym ucieczkę św. Rodziny do Egiptu. Ołtarze boczne pochodzą z XV i XVI w. Wcześniejszy drewniany kościółek przeniesiony został zakopiańską Harendę.

Kościół pw. Św. Józefa w Łękawicy postawiony w 1906 r. Do kościoła przeniesiono wyposażenie poprzednio istniejącej kaplicy, barokowy ołtarz boczny, obraz św. Rodziny umieszczony w ołtarzu głównym, krzyż z postacią Chrystusa wykonany z kości słoniowej z XVII w. oraz płaskorzeźba Boga Ojca przy chrzcielnicy.

Szczególne miejsce w sercach mieszkańców gminy Stryszów zajmują przydrożne kapliczki budowane w przeróżnych intencjach, jak za ocalenie od ognia, choroby, powodzi. Kapliczki fundowali zamożni gospodarze i ziemscy właściciele jako wota – w podzięce za otrzymane łaski lub cuda, jakich zdarzyło im się doświadczyć. Byli i inni fundatorzy, którzy w swym życiu wyrządzili krzywdę drugiej osobie, dopuścili się czynów nikczemnych, ciężkich grzechów a nawet zbrodni. Budowa przydrożnej figurki lub kapliczki była formą pokuty, żalu za wyrządzone zło. Jednak nie tylko zamożne społeczeństwo przyczyniło się do rozwoju rzeźby ludowej. Również chłopi zamawiali miniaturki kapliczek u wiejskiego artysty, który rzeźbił je w drewnie. Te maleńkie „domy boże” przybijano do pnia okazałego drzewa, tworząc tym samym wspaniały i naturalny kontekst, zmieniający się zgodnie z odwiecznym rytmem pór roku. W oparciu o liczne kapliczki w 2005 roku opracowano Szlak Przydrożnej Modlitwy tworzący EKOMUZEUM Stryszów. Do najciekawszych należą:

 • Figury przydrożne w Zakrzowie z lat 20-tych XIX wieku, m.in. Pieta na kolumnie i Kapliczka Św. Antoniego.
 • Figury św. Onufrego w Zakrzowie na górze Chełm z XVI w. i w Stroniu – Pod Lipą z XVIII wieku.
 • Kamienne figurki przydrożne w Stryszowie: posąg św. Wojciecha z 1768 roku, posąg św. Jana Nepomucena z 1814 roku i posąg Piety z 1826 roku.

Dzięki realizacji w 2011 r. projektu pn. "Remont starego budynku poczty w centrum Stryszowa na potrzeby Gminnego Centrum Informacji Turystycznej" w gminie zostało utworzone Gminne Centrum Informacji Turystycznej oraz Galeria Produktu Lokalnego. Celem było przede wszystkim pozyskanie nowoczesnej i dobrze wyposażonej bazy lokalowej na potrzeby GCIT, które jest jednym z pierwszych wiejskich centrów informacji turystycznej. W ramach GCIT została utworzona Galeria Produktu Lokalnego, która cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno mieszkańców jak i turystów odwiedzających gminę.

Od początku 2013 roku Gminę Stryszów można zwiedzać, korzystając z możliwości techniki cyfrowej i multimedialnej. Samorząd stryszowski, stawiając na nowoczesną promocję, dzięki współfinansowaniu z PROW w ramach  działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju zrealizował projekt pn. "Wirtualny spacer po Gminie Stryszów". Prezentacja umieszczona na stronie internetowej www.stryszow.pl ukazuje dziedzictwo kulturowe i potencjał turystyczny gminy. To jeden z pierwszych tego typu nowoczesnych wirtualnych spacerów po gminie wiejskiej. Oprócz prezentacji projekt obejmował wydanie 8000 widokówek i 1000 egzemplarzy płyt CD z prezentacją.

ZAPRASZAMY