Stryszów tygrysem Wspólnoty

 
Po raz kolejny Gmina Stryszów zajęła czołowe - tym razem szóste miejsce w kategorii gmin wiejskich - w ogólnopolskim rankingu inwestycyjnym Pisma Samorządu Terytorialnego "Wspólnota". Oficjalne ogłoszenie wyników corocznego rankingu wydatków inwestycyjnych samorządów na infrastrukturę techniczną odbyło się podczas VII Samorządowego Forum Kapitału i Finansów w Warszawie, na którym Gminę Stryszów reprezentował wójt Jan Wacławski. Ranking corocznie przygotowywany jest przez  naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego. Przedstawia samorządy o najwyższych wydatkach na inwestycje w infrastrukturę techniczną ( w przeliczeniu na jednego mieszkańca), jest więc badaniem pokazującym Samorządy o najwyższym wysiłku inwestycyjnym.
 
 
 
 
2008 rok – przyniósł Gminie Stryszów nagrodę w postaci statuetki Kazimierza Wielkiego za trzecie miejsce w kategorii gmin wiejskich na ponad 1500 samorządów, które były brane pod uwagę. Ranking został przygotowany przez prof. Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego. Dla obliczenia wskaźników rankingowych brano pod uwagę te inwestycje samorządowe, które skierowane były na rozwój infrastruktury technicznej. To one bowiem są najbardziej bezpośrednio powiązane z warunkami stwarzanymi dla rozwoju gospodarczego.  Samorząd stryszowski od 2004 roku znajduje się w czołówce rankingu, a od 3 lat utrzymuje się zawsze w pierwszej dziesiątce. W planie rozwoju gminy ważne miejsce zajmuje rozbudowa infrastruktury technicznej. Nowoczesna infrastruktura nie tylko zapewnia mieszkańcom wysoką jakość życia, ale także w istotny sposób zwiększa atrakcyjność gospodarczą i turystyczną. Oprócz znaczących środków przekazywanych na ten cel z własnego budżetu, Gmina Stryszów walczy - i to skutecznie - o pozyskanie dotacji z funduszy unijnych i krajowych. Dzięki nim realizowane są duże inwestycje z zakresu ochrony środowiska oraz inwestycje drogowe. Na terenie gminy trwa realizacja projektu rozbudowy systemu kanalizacji i wodociągów oraz inwestycji, których celem jest poprawa stanu infrastruktury drogowej. 
Obiektywne potwierdzenie obecności Małej Ojczyzny Gminy Stryszów w doborowym gronie najbardziej dynamicznie rozwijających się polskich gmin wiejskich jest niezwykle satysfakcjonujące dla całego naszego samorządu. Jak widać wysiłek i determinacja związana z zakresem realizowanych u nas inwestycji została doceniona przez warszawskich naukowców zajmujących się tematyką samorządową - podsumował wyniki tegorocznego rankingu wójt Jan Wacławski - Zdecydowane i konsekwentne postawienie na rozwój infrastruktury, było krokiem w we właściwym kierunku i zrobiliśmy to także w odpowiednim czasie – jeszcze przed kryzysem. W ciągu ostatnich kilku lat, które obejmuje ranking „Wspólnoty”, budżet Gminy Stryszów był zwiększany o ok. 100%  - poprzez aplikowanie wszelkich możliwych do przejęcia środków finansowych jakie były dostępne z zewnątrz. Zaprocentuje to w najbliższej przyszłości – naszym celem jest stworzenie dobrych warunków dla inwestorów i przedsiębiorców, bowiem przełoży się to bezpośrednio na wzrost gminnego budżetu i zwiększy ofertę pracy dla mieszkańców Gminy Stryszów.