Zespół Interdyscyplinarny d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

JEŚLI TY LUB KTOŚ Z TWOICH BLISKICH
STAŁ SIĘ OFIARĄ PRZEMOCY
NIE CZEKAJ!

PRZYJDŹ DO NAS!
POSTARAMY CI SIĘ POMÓC!

W GMINIE STRYSZÓW DZIAŁA 
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY D/S PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

 

 

 

OSOBY DOŚWIADCZAJĄCE PRZEMOCY MOGĄ ZGŁASZAĆ SWOJE PROBLEMY W:

·       Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stryszowie

od poniedziałku do piątku, w godz.: 800 - 1500 pokój nr 112

·       Punkcie Konsultacyjnym w Klubie Abstynenta w Stryszowie

Harmonogram pracy specjalistów w punkcie konsultacyjnym:

·       

o   terapeuta Wiesław Seweryn

poniedziałki: od 1600 do 2000 
  - konsultacje indywidualne: 1600 -1700
  - zajęcia terapeutyczne: 17
00 - 2000

wtorki: 1300 - 1500 - konsultacje dla ofiar i sprawców przemocy domowej

piątki: 1430 - 1700 - zajęcia terapeutyczne dla osób współuzależnionych

·       

o   psycholog Sebastian Uznański

pierwsze trzy piątki miesiąca od 830 do 1130

·       

o   pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszowie

środa od 800 do 1000

·       Urzędzie Gminy w Stryszowie pokój nr 5

·       pełnomocnik d/s rozwiązywania problemów alkoholowych w Stryszowie Dominika Gwiżdż

środa od 1230 do 1500

 

Wszyscy specjaliści przyjmują bezpłatnie, pomoc otrzyma każda zgłaszająca się osoba.


 Problemy dotyczące przemocy domowej można również zgłaszać pod numerem telefonu: 511 - 650 - 854