Wskazówki dla przyszłych wnioskodawców o przyznanie świadczenia wychowawczego (500 plus)

Ze  względów  bezpieczeństwa  (oszustwa,  próby  wyłudzenia  danych,  itp.)  przed wypełnieniem  i  złożeniem  wniosku  istotne  jest  zwrócenie  szczególnej  uwagi  iż:

  • Żadna z instytucji zaangażowanych w składanie wniosków o wpłatę świadczenia 500 plus  nie  pobiera  za  to  opłat  –  wypełnianie  i  składanie  wniosków  jest  całkowicie bezpłatne.
  • Żadna z instytucji zaangażowanych w składanie wniosków o wypłatę świadczenia 500 plus  nie  żąda  od  swoich  klientów  podawania  lub  potwierdzania  drogą  mailową  lub SMS-ową  danych  takich  jak:  imię  i  nazwisko,  numer  dowodu  osobistego,  PESEL, miejsce zamieszkania czy przekazywania innych tego typu wrażliwych informacji.
  • Należy  zachować  szczególną  ostrożność  w  przypadku  otrzymania  maila  lub  SMS-a z prośbą o kliknięcie linka lub odesłanie SMS-a. Nie należy na nie reagować – może to być próba oszustwa, wyłudzenia danych lub zainfekowania komputera.
  • Przy wypełnianiu i wysyłaniu wniosku należy zwrócić szczególną uwagę czy odbywa się to przy pomocy bezpiecznego połączenia (w przeglądarce internetowej najczęściej świadczy o tym zamknięta kłódka na pasku z adresem strony, z której korzystamy).
  • Przy  wypełnianiu  i  wysyłaniu  wniosku  o  wypłatę  500  plus  najlepiej  bezpośrednio wchodzić na stronę banku lub innej instytucji zaangażowanej w program, ewentualnie skorzystać z bezpiecznej strony: https://rodzina500plus.gov.pl/
  • Jeśli  w  wyglądzie  strony  cokolwiek  wzbudzi  państwa  zaniepokojenie,  przed zalogowaniem się do systemu transakcyjnego należy skontaktować się z konsultantem infolinii.
  • Aby uniknąć zainfekowania komputera niebezpiecznymi wirusami, należy korzystać z legalnego  oprogramowania  i  regularnie  je  aktualizować.  Trzeba  też  dbać o bezpieczeństwo  własnego  komputera  poprzez  stosowanie  aktualizowanych  na bieżąco  programów  antywirusowych  oraz  firewalla.  Jeżeli  tylko  jest  to  możliwe, podczas korzystania z bankowości internetowej należy używać własnego komputera.
  • Jeżeli link z otrzymanej wiadomości został już otwarty i podano jakiekolwiek dane na stronie  internetowej  przypominającej  serwis  transakcyjny/stronę  związaną z programem  500  plus  itp.  należy  niezwłocznie  skontaktować  się  z  konsultantem banku.

Budżet obywatelski na poziomie regionalnym


BUDŻET OBYWATELSKI MAŁOPOLSKI 
W roku 2016 Samorząd Województwa Małopolskiego po raz pierwszy wprowadza budżet obywatelski na poziomie regionalnym. Jest to pionierskie w Polsce przedsięwzięcie na tak szeroką skalę. Standardy partycypacji społecznej wymagają , aby w jego realizację zaangażowana była jak najliczniejsza grupa mieszkańców Małopolski. W ramach działań przybliżających cel i zasady przedsięwzięcia przewidziane zostały spotkania informacyjne z mieszkańcami Małopolski. Będą one dobrą okazją do uzyskania konkretnych informacji na temat możliwości udziału w tym projekcie.

Termin spotkania w powiecie wadowickim:

25.04.2016 r. (poniedziałek) godz. 17.00 Wadowickie Centrum Kultury, sala Kameralna, ul. Teatralna 1.
Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć na stronie internetowej: www.bo.malopolska.pl

Rozpoczynami akcję "Szybki PIT"

Szybki PIT to kampania informacyjna Ministerstwa Finansów, która wspiera podatników przy rozliczeniu rocznego zeznania podatkowego (PIT). Akcja odbędzie się już po raz ósmy i obejmie swoim zasięgiem całą Polskę. Rozpocznie się 19 lutego, a zakończy dwa tygodnie po zamknięciu okresu rozliczeniowego, który w tym roku upływa 2 maja.

Czytaj więcej...

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 29

Prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od -6°C do -3°C, przy gruncie od -8°C do -6°C od godz. 20:00 dnia 24.02.2016 do godz. 09:00 dnia 25.02.2016.

Czytaj więcej...

BADANIE POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA ORAZ OCENY SKUTECZNOŚCI PRACY POLICJI

Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach informuje, że Polska Policja jest na etapie wdrażania nowego narzędzia w systemie aktywizacji i współpracy z podmiotami poza policyjnymi, samorządem terytorialnym i społeczeństwem pod nazwą „Mapa zagrożeń”.

Mapy Zagrożeń opracowane w formie graficznej, opisowej i tabelarycznej od marca 2016 r. będą dostępne na stronach internetowych wszystkich Komend Powiatowych, Wojewódzkich oraz Komedy Głównej Policji. Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą do czytelników, o wzięcie udziału w anonimowym badaniu ankietowym: pn. BADANIE POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA ORAZ OCENY SKUTECZNOŚCI PRACY POLICJI”. /pobierz ankietę /

Głównym celem badania ankietowego, do którego Państwa zapraszamy, jest uzyskanie rzetelnych informacji dotyczących poczucia bezpieczeństwa wśród członków lokalnych społeczności oraz oceny skuteczności pracy polskiej Policji. Uzyskane informacje zostaną wykorzystane w analizach stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego sporządzanych na potrzeby dyslokacji służb wszystkich podmiotów działających na rzecz zapobiegania popełnianiu przestępstw, wykroczeń oraz zachowaniom aspołecznym. Ankietę w formie pliku Word prosimy nadsyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie do 26 lutego 2016 r.

Czytaj więcej...

Komunikat ARiMR i ARR

Przypominamy o możliwości weryfikacji danych producentów świń i mleka w ARiMR


Producentom świń i mleka, którzy w Agencji Rynku Rolnego będą ubiegać się o nadzwyczajne wsparcie w sektorze mleka i wieprzowiny, przypominamy o obowiązku aktualizacji danych posiadaczy zwierząt oraz zgłoszeń zwierząt w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Agencja Rynku Rolnego będzie udzielała pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych m.in. na podstawie danych z systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt prowadzonego przez ARiMR.
Składanie wniosków rozpocznie się 18 lutego i potrwa do 18 marca 2016 r.

Czytaj więcej...

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 19

Na terenie województwa małopolskiego - subregion południowy, prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 100 km/h, z kierunków południowych, od godz. 15:00 dnia 09.02.2016 do godz. 04:00 dnia 10.02.2016. 

Czytaj więcej...

Informacja - Klasyfikacja gruntów terenów osuwiskowych po powodzi w 2010r.

Starostwo Powiatowe w Wadowicach otrzymało dotację na klasyfikację gruntów terenów osuwiskowych po powodzi w 2010r w związku z tym prosi o ewentualne rozpoznanie czy na terenie gminy są jeszcze działki wymagające ponownej klasyfikacji na terenach osuwiskowych. Jeżeli tak to prosimy aby właścicieli takich działek złożyli wnioski do Starosty Wadowickiego o przeprowadzenie ponownej klasyfikacji.

Wnioski należy składać na dziennik podawczy Starostwa Powiatowego w Wadowicach ul. Batorego  w terminie 18.03.2016r.
Warunkiem przeprowadzenia klasyfikacji jest uregulowanie własności działek osuwiskowych.

Pełna treść Informacji

FIO Małopolska Lokalnie: Możesz zdobyć 5000zł na lokalną inicjatywę

Z przyjemnością informujemy, że do 15 lutego 2016r. trwa nabór projektów do trzeciej edycji konkursu „FIO Małopolska Lokalnie”. W roku 2015 zostało przyznanych 6 dotacji organizacjom społecznym z terenu powiatu wadowickiego. W ramach konkursu organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mogą otrzymać od 2000 do 5000 zł na lokalną inicjatywę lub rozwój organizacji.

W tym roku przewidujemy przyznanie min. 37 mikrograntów dla organizacji z terenu powiatu nowotarskiego, suskiego, wadowickiego, tarnowskiego i tatrzańskiego.

Pełna treść informacji

Seminarium dla koordynatorów wolontariatu


Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie oraz Centrum Wolontariatu AGRADO zapraszają przedstawicieli małopolskich organizacji pozarządowych i instytucji do udziału w bezpłatnym seminarium skierowanym do koordynatorów wolontariatu, które odbędzie się 20 listopada br. w Andrychowie. Udział w seminarium pozwoli uczestnikom poszerzyć wiedzę na temat wolontariatu oraz roli koordynatora wolontariatu. Podczas spotkania, uczestnicy otrzymają narzędzia niezbędne do sprawnego pozyskiwania i kierowania grupą wolontariuszy, poznają najważniejsze aspekty prawne takiej współpracy oraz metody promocji działań wolontariatu w środowisku lokalnym.

Czytaj więcej...

PROW 2014-2020 dla organizacji pozarządowych

 LGD „Gościniec 4 żywiołów” zaprasza  nSpotkanie branżowe z organizacjami pozarządowymi–konsultacje Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Gościniec 4 żywiołów” na lata 2014-2020 które odbędzie się  25listopada 2015 r. o godzinie 16:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Lanckoronie

Czytaj więcej...

Prognoza zanieczyszczenia powietrza dla powiatu wadowickiego

Prognoza zanieczyszczenia powietrza dla powiatu wadowickiego
środa, 4 listopada 2015 r. od godz. 0 do godz. 24

Dzisiaj, jutro i pojutrze na obszarze powiatu wadowickiego zanieczyszczenie powietrza pyłem PM10 może przekroczyć poziom dopuszczalny. Nie należy przebywać na otwartym powietrzu zbyt długo. Dotyczy to zwłaszcza kobiet w ciąży, dzieci i osób starszych oraz chorych na astmę, choroby alergiczne skóry, oczu i choroby krążenia.

Zapraszamy do składania KARTY PROJEKTU

Stowarzyszenie "Gościniec 4 żywiołów"  aplikuje o środki PROW na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 aby mieszkańcy, organizacje społeczne i przedsiębiorcy mogli skorzystać z funduszy europejskich, realizować projekty służące rozwojowi obszaru LGD Gościniec 4 żywiołów. Aktualnie Stowarzyszenie prowadzi prace nad zaplanowaniem działań na kolejne lata, w tym nad nową Lokalną Strategią Rozwoju. W strategii zostaną określone kierunki działań, do realizacji których będziemy wspólnie dążyć w ramach PROW na lata 2014-2020. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do wypełnienia Karty projektu i podzielenie się swoimi pomysłami na przedsięwzięcia i projekty, które realizowane będą w ramach możliwości finansowych nowego okresu programowania PROW 2014-2020.

Prosimy o wypełnienie ankiety - KARTY PROJEKTU  i przesłanie na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub na adres korespondencyjny Biuro LGD Gościniec 4 żywiołów , 34-143 Lanckorona 587.

Termin składania ankiet do 9.XI 2015 r. KARTA PROJEKTU - do pobrania, wersja edytowalna

Podziel się z nami pomysłami na przedsięwzięcia i projekty. - wypełnij kartę projektu - LGD "Gościniec 4 Żywiołów"

 Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów” prowadzi prace nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020. Prosimy o wypełnienie Karty projektu i podzielenie się z nami swoimi pomysłami na przedsięwzięcia i projekty, których realizację proponujecie Państwo w ramach możliwości finansowych nowego okresu programowania PROW 2014-2020.

Prosimy o wypełnienie ankiety - KARTY PROJEKTU  i przesłanie na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub na adres korespondencyjny Biuro LGD Gościniec 4 żywiołów , 34-143 Lanckorona 587.

Wydłużamy  terminie składania ankiet do 9.XI 2015 r.

ANKIETA - do wypełnienia - pobierz DOC

Ankieta - "SWOT i cele do LSR LGD "Gościniec 4 żywiołów"

Stowarzyszenie LGD "Gościniec 4 żywiołów"  po raz kolejny będzie aplikowało o środki na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, aby mieszkańcy, organizacje społeczne i przedsiębiorcy mogli korzystać z funduszy europejskich, realizować projekty służące rozwojowi obszaru LGD Gościniec 4 żywiołów. Żeby przygotować Lokalną Strategię Rozwoju najlepiej odpowiadającą mocnym stronom i szansom rozwoju obszaru LGD, eliminując jego słabe strony i skutecznie przeciwstawiając się zagrożeniom jego rozwoju potrzeba zaangażowania mieszkańców z terenu LGD. Na podstawie informacji zebranych podczas zorganizowanych na terenie LGD szkoleń, spotkań informacyjnych czy warsztatów  została opracowana ankieta - "SWOT i cele do LSR LGD "Gościniec 4 żywiołów", która znajduje się na stronie internetowej LGD "Gościniec 4 żywiołów". Zapraszamy do wypełnienia, Państwa sugestie będą  bardzo pomocne.

 Ankieta - "SWOT i cele do LSR LGD "Gościniec 4 żywiołów"

Komunikat Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Krakowie

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego w dniach od 23 września do 2 października 2015r. zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie.

Szczepienie lisów będzie wykonane za pomocą przynęt zawierających szczepionkę doustną, która zostanie zrzucona w wyżej wymienionym okresie z samolotów oraz wyłożona ręcznie.

Więcej w pliku PDF - do pobrania.

PROW 2014-2020 oraz budowanie nowej LSR

Gościniec 4 żywiołów serdecznie zaprasza na bezpłatne spotkania
„PROW 2014-2020 oraz budowanie nowej LSR
Spotkania organizowane będą w następujących terminach:
2 wrzesień 2015, godz. 18.00 – Łękawica /Budynek OSP/
3 wrzesień 2015, godz. 18.00 – Barwałd Średni /Świetlica wiejska przy Szkole Podstawowej/
4 wrzesień 2015, godz. 18.00 – Dąbrówka /Szkoła Podstawowa/
7 wrzesień 2015, godz. 18.00 – Przytkowice /Budynek Fundacji Oaza Życzliwości/
8 wrzesień 2015, godz. 18.00 – Izdebnik /Budynek OSP/
28 sierpnia 2015, godz. 18.00 – Leńcze /OSP w Leńczach/

BEZPOŚREDNIO OD POLSKIEGO ROLNIKA

Zapraszamy na dzień otwarty 23 sierpnia w Stryszowie w EKOCENTRUM ICPPC  www.eko-cel.pl  pod hasłem BEZPOŚREDNIO OD POLSKIEGO ROLNIKA. Będzie to okazja aby zapoznać się z ekologicznymi technologiami i porozmawiać z rolnikami o szansach i zagrożeniach wsi. Będzie to również okazja do głośnego wyrażenia poparcia dla rolników na jawną niesprawiedliwość obecnych (i przyszłych) przepisów odnośnie sprzedaży bezpośredniej produktów przetworzonych. 

Czytaj więcej...

Ograniczenie w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej

W związku z zagrożeniem bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Polskie Sieci Elektroenergetyczne  S.A. pełniące funkcję Operatora Systemu Przesyłowego (OSP) w dniu 10 sierpnia 2015 r. na terenie całego kraju wprowadzą ograniczenie w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej . Ograniczenia stopnia zasilania będą wprowadzone w godzinach:

10.00 – 19.00 (19 stopień zasilania),  19.00 – 22.00 (11 stopień zasilania).

Ponadto przewiduje się wprowadzenie ograniczenia stopnia zasilania w dniu 10/11.08.2015 r. w godz. 22.00 – 10.00.

           

Zaproszenie do składania ofert cenowych 2/2015

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie zadania pn.: 

 „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły podstawowej w Zakrzowie na potrzeby budynku usługowego ośrodka na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i produktu lokalnego - Inkubator Kuchenny – ETAP I”

Czytaj więcej...

Obwiesczenie Wojewody Małopolskiego - 30.07.2015r.

Data wywieszenia obwieszczenia 30.07.2015

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 ze zmianami) oraz w związku z art. 11f. ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2013.687 ze zmianami),
WOJEWODA MAŁOPOLSKI
zawiadamia, że 27 lipca 2015 r. została wydana decyzja Wojewody Małopolskiego,
znak: WI-IX.7821.1.10.2015, o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty Wadowickiego nr 5/2013 z 26 sierpnia 2013 r.,

Czytaj więcej...

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie

Gościniec  4 żywiołów serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie
„PROW 2014-2020 oraz budowania nowej LSR”
Centrum Kultury, Sportu i Turystyki - Kalwaria Zebrzydowska ul. Mickiewicza 4
28 lipca 2015, godz. 16.00

Czytaj więcej...

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie "Promocja efektów realizacji PROW 2007-2013 oraz prezentacja nowego okresu programowania PROW 2014-2020”

Gościniec  4 żywiołów wspólnie z Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW)   serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie
„Promocja efektów realizacji PROW 2007-2013 oraz prezentacja nowego okresu programowania PROW 2014-2020”.
 
Data i miejsce szkolenia: 24 czerwiec 2015r, K alwaria Zebrzydowska,
Pawilon sportowo – turystyczny ul. Mickiewicza 16, Czas trwania szkolenia od 15.30 do  21.30         

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE O NABORZE PRACOWNIKA NA WOLNE STANOWISKO PRACY


Stowarzyszenie  „GOŚCINIEC  4  ŻYWIOŁÓW”
W ramach projektu: „Produkt Lokalny Małopolska - rozwój lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa w oparciu o partnerską inicjatywę edukacji ekonomicznej mieszkańców oraz regionalny system marketingu produktów z Małopolski” w ramach Szwajcarsko – Polskiego programu współpracy nr Umowy URP/SPPW/1.1/KIK/09 z dn. 29.08.2011r. Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy:
Specjalista  ds. przetwórstwa żywności
Szczegóły:   umowa o pracę w wymiarze 1/2 etatu
TERMIN NABORU:  od 04.05.2015 r. do 11.05.2015 r.

Czytaj więcej...

FIO Małopolska Lokalnie - zdobądź 5000 złotych na lokalną inicjatywę!

Ruszył nabór projektów do konkursu „FIO Małopolska Lokalnie” w ramach którego organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mogą otrzymać od 2000 do 5.000 złotych na lokalną inicjatywę lub rozwój organizacji.
Celem konkursu jest wspieranie ludzi i organizacji, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swoich wsi, miast, gmin, osiedli i społeczności je zamieszkujących.

Czytaj więcej...

Dzień otwarty w Urzędzie skarbowym w Wadowicach 7 marca 2015r.

Dzień Otwarty w Urzędzie Skarbowym w Wadowicach w sobotę 7 marca 2015 r. Urząd będzie otwarty w godz. 8.00-14.00, kasy czynne od 9.00 do 13.00. W trakcie dnia otwartego odbędzie się szkolenie z zasad elektronicznego wysyłania zeznań podatkowanych (godz. 10.00). Na specjalnym stanowisku na sali obsługi pracownicy urzędu pomagają wysłać elektronicznie zeznanie podatkowe (w tym celu należy zabrać ze sobą dowód osobisty oraz dokumenty niezbędne do rozliczenia – informacje od płatników oraz inne potwierdzające prawo do ulg).

PIT-a ślij z centrum handlowego

Nie zwlekaj ze złożeniem zeznania podatkowego do końca kwietnia. Już w weekend 13-15 marca 2015 roku możesz wysłać swojego PIT-a podczas zakupów. Przez trzy dni pracownicy małopolskiej administracji podatkowej będą czekać na Ciebie w czterech galeriach handlowych w naszym regionie. Pomogą Ci wypełnić zeznanie podatkowe i od razu wysłać je elektronicznie bezpośrednio do Twojego urzędu skarbowego.

Czytaj więcej...

Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych - Infomacja

           Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych informuje, że w roku 2015 nie przewidziano środków przeznaczonych do przekazania gminom na wykonywanie zadań z zakresu pomocy pieniężnej dla kombatantów i innych osób uprawnionych, realizowanej przez kierowników ośrodków pomocy społecznej, wynikającej z art. 19b ust.1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1206).

Pełna treść pisma.