EKOCENTRUM ICPPC ZAPRASZA NA CYKL SZKOLEŃ

Zapraszamy na szkolenie pt. "SŁONECZNA POLSKA - Jak i dlaczego używać energii ze słońca na obszarach wiejskich? Dostępne dotacje. PROSUMENT".  Udział w szkoleniu jest bezpłatny a na ich uczestników czekają liczne atrakcje (bezpłatny poradnik „Jak i dlaczego używać energii ze słońca na obszarach wiejskich”, bezpłatna promocja w katalogu i na stronie "SŁONECZNA POLSKA. Wczasy ze słońcem")

Czytaj więcej...

OBWIESZCZENIE Wojewody Małopolskiego, informuje o wydaniu decyzji Nr 158/14 znak: WI-II.7840.14.15.2014 z 17 września 2014 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę zamierzenia budowlanego: »Stabilizacja dna i umocnienie l

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
OBWIESZCZENIE

Wojewoda Małopolski informuje o wydaniu decyzji Nr 158/14 znak: WI-II.7840.14.15.2014 z 17 września 2014 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i  udzieleniu pozwolenia na budowę zamierzenia budowlanego: »Stabilizacja dna i umocnienie linii brzegowej potoku Stryszówka w km 2+800–8+150 w gminie Stryszów województwo małopolskie, realizowane w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego „Budowa zbiornika wodnego Świnna Poręba na rzece Skawie. Zabudowa przeciwrumowiskowa potoków”.

Czytaj więcej...

Uwaga, producenci owoców i warzyw!!!

Agencja Rynku Rolnego informuje, że od dziś, tj. od 29 października 2014 r. producenci owoców i warzyw, którzy chcą skorzystać z kolejnego nadzwyczajnego wsparcia, mogą składać powiadomienia do właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta, Oddziału Terenowego ARR.
Powyższa informacja wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz.U. z 2014 r., poz. 1468).
Szczegółowe informacje o mechanizmie można uzyskać w telefonicznym punkcie informacyjnym (22) 661-72-72, w oddziałach terenowych ARR oraz na stronie internetowej www.arr.gov.pl w zakładce embargo.
link do strony ARR: http://www.arr.gov.pl/index.php/informacje-prasowe

Iwona Ciechan
Rzecznik Prasowy
Agencja Rynku Rolnego

OGŁOSZENIE Wojewody Małopolskiego, informuje o wydaniu decyzji Nr 158/14 znak: WI-II.7840.14.15.2014 z 17 września 2014 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę zamierzenia budowlanego: »Stabilizacja dna i umocnienie lini

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
OGŁOSZENIE

Wojewoda Małopolski informuje o wydaniu decyzji Nr 158/14 znak: WI-II.7840.14.15.2014 z 17 września 2014 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i  udzieleniu pozwolenia na budowę zamierzenia budowlanego: »Stabilizacja dna i umocnienie linii brzegowej potoku Stryszówka w km 2+800–8+150 w gminie Stryszów województwo małopolskie, realizowane w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego „Budowa zbiornika wodnego Świnna Poręba na rzece Skawie. Zabudowa przeciwrumowiskowa potoków”.

Czytaj więcej...

Komunikat ARR- współczynnik - wyjaśnienie

Uwaga producenci owoców i warzyw !

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi współczynnika przydziału, wynikającego z przekroczenia limitu przyznanego polskim producentom w ramach   drugiego mechanizmu pomocy KE,  Agencja Rynku Rolnego wyjaśnia .
Wszyscy producenci, którzy złożyli 29 października powiadomienia do Oddziałów Terenowych ARR  o zamiarze wycofania lub niezbierania plonów, muszą dokonać przeliczenia ilości zgłoszonych w formularzach według poniższego wzoru :

ilość zgłoszona x odpowiedni  współczynnik tj.
- przy zgłoszonych produktach   jabłkach  i gruszkach , należy pomnożyć ilość przez 0,12 ( limit  18 750 ton)
- przy zgłoszonych pozostałych owocach i warzywach, należy pomnożyć ilość przez 0,11 ( limit  3000 ton)

Czytaj więcej...

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr O:11

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie prognozuje: wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych/3 Obszar: województwo małopolskie godz. 13:30 dnia 07.08.2014 do godz. 12:00 dnia 08.08.2014 Przebieg: W związku z prognozowanymi opadami deszczu o charakterze burzowym jak i ciągłym, w zlewniach: Soły poniżej kaskady, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy, a także na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły oraz w zlewniach zurbanizowanych na terenie województwa, prognozowany jest wzrost poziomu wody (lokalnie gwałtowny), w strefie stanów średnich oraz do dolnej części strefy stanów wysokich z możliwością przekroczenie stanów ostrzegawczych, a w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów burzowych także alarmowych. Na Wiśle notowane będą wzrosty poziomu wody na skutek spływu wód, powyżej Krakowa z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych. W przypadku wystąpienia intensywnych opadów w województwie śląskim na Wiśle w profilu Jawiszowice możliwe jest także przekroczenie stanu alarmowego.

Czytaj więcej...

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 53

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie prognozuje: Burze z gradem/1 Obszar: województwo małopolskie od godz. 11:00 dnia 28.07.2014 do godz. 23:00 dnia 28.07.2014 
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 30 mm oraz porywami wiatru do 65km/h. Lokalnie opady gradu.

Czytaj więcej...

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 49

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie informuje:

na terenie województwa małopolskiego od godz. 12:00 dnia 25.07.2014 do godz. 22:00 dnia 25.07.2014

miejscami przewiduje się burze z opadami deszczu do 30 mm, oraz porywami wiatru do 60 km/h. Lokalnie opady gradu.

Czytaj więcej...

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 48

Na obszarze województwa małopolskiego prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie opady gradu. Burze występować będą głównie w zachodniej połowie województwa.

od godz. 12:00 dnia 23.07.2014 do godz. 23:00 dnia 23.07.2014.

Czytaj więcej...

Informacja

W związku z trwającymi pracami nad wyznaczeniem obszarów z ograniczeniami naturalnymi (ONW) w Polsce, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zobowiązało Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze do wykonania badań pH gleb, które posłużą jako jedno z kryteriów do ustalenia powierzchni objętych specjalną formą płatności w latach 2014-2020.

Dodatkowe informacje - kliknij

Druga odsłona seminariów regionalnych z zakresu PPP dla przedsiębiorców

W dniach 26-27 czerwca 2014 r. w Warszawie odbędzie się drugie spotkanie z nowego cyklu seminariów regionalnych dla przedstawicieli sektora prywatnego, poświęcone zagadnieniom partnerstwa publiczno-prywatnego. Seminarium jest organizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Instytut PPP w ramach projektu systemowego PARP „Partnerstwo publiczno-prywatne”.

Czytaj więcej...

Wnioski o dopłatę do materiału siewnego

Do 25 czerwca br. można składać wnioski o dopłatę do materiału siewnego
w Agencji Rynku Rolnego.

Jeszcze tylko do 25 czerwca 2014 r. można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, dotyczące materiału siewnego - zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych, ziemniaka, mieszanek zbożowych i pastewnych - zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia 15 lipca 2013 r. do 15 czerwca 2014 r.

Czytaj więcej...

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 25

Burze z gradem/1

województwo małopolskie od godz. 12:00 dnia 26.05.2014 do godz. 24:00 dnia 26.05.2014
Prognozuje się wystąpienie burz, podczas których opady deszczu wyniosą lokalnie do 30 mm, a wiatr osiągnie w porywach do 70 km/h. Miejscami opady gradu.

Czytaj więcej...

Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr I:18

Wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2
Rejon hydrologiczny IVa  (woj. małopolskie) 
od godz. 13:00 dnia 26.05.2014 do godz. 13:00 dnia 28.05.2014

W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu o charakterze burzowym, na dopływach Wisły po Dęblin, a w szczególności w małych zlewniach i zlewniach zurbanizowanych - w miejscu wystąpienia opadu burzowego - prognozowany jest gwałtowny wzrost poziomu wody do dolnej części strefy stanów wysokich, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Czytaj więcej...

OSTRZEŻENIE NR 20 - Silny wiatr/1

Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h,
w porywach do 80 km/h, z północnego wschodu i północy.
na terenie województwa małopolskiego od godz. 09:00 dnia 15.05.2014 do godz. 06:00 dnia 16.05.2014

Czytaj więcej...

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:2 - Wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych/3

W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, w okresie obowiązywania ostrzeżenia, w zlewniach: Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy
oraz na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa,
prognozowany jest wzrost poziomu wody do strefy stanów wysokich z przekroczeniem stanów ostrzegawczych,
a w dalszej kolejności stanów alarmowych.
Na Wiśle prognozowany jest wzrost poziomu wody do strefy stanów wysokich,
z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Czytaj więcej...

TARGI PRACY - 2014

Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach zaprasza wszystkich zainteresowanych na TARGI PRACY, które odbędą się w dniu 16 maja 2014 r. (piątek) w godz. od 10:00 do 14:00 w Hali Sportowej przy Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Andrychowie,  ul. Daszyńskiego 14.

Czytaj więcej...