Dzień otwarty w Urzędzie skarbowym w Wadowicach 7 marca 2015r.

Dzień Otwarty w Urzędzie Skarbowym w Wadowicach w sobotę 7 marca 2015 r. Urząd będzie otwarty w godz. 8.00-14.00, kasy czynne od 9.00 do 13.00. W trakcie dnia otwartego odbędzie się szkolenie z zasad elektronicznego wysyłania zeznań podatkowanych (godz. 10.00). Na specjalnym stanowisku na sali obsługi pracownicy urzędu pomagają wysłać elektronicznie zeznanie podatkowe (w tym celu należy zabrać ze sobą dowód osobisty oraz dokumenty niezbędne do rozliczenia – informacje od płatników oraz inne potwierdzające prawo do ulg).

PIT-a ślij z centrum handlowego

Nie zwlekaj ze złożeniem zeznania podatkowego do końca kwietnia. Już w weekend 13-15 marca 2015 roku możesz wysłać swojego PIT-a podczas zakupów. Przez trzy dni pracownicy małopolskiej administracji podatkowej będą czekać na Ciebie w czterech galeriach handlowych w naszym regionie. Pomogą Ci wypełnić zeznanie podatkowe i od razu wysłać je elektronicznie bezpośrednio do Twojego urzędu skarbowego.

Czytaj więcej...

Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych - Infomacja

           Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych informuje, że w roku 2015 nie przewidziano środków przeznaczonych do przekazania gminom na wykonywanie zadań z zakresu pomocy pieniężnej dla kombatantów i innych osób uprawnionych, realizowanej przez kierowników ośrodków pomocy społecznej, wynikającej z art. 19b ust.1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1206).

Pełna treść pisma.

Większa i bardziej dostępna ulga na dzieci - Izba Skarbowa w Krakowie

Izba Skarbowa w Krakowie przypomina, że z początkiem 2015 roku weszły w życie przepisy rozszerzające zasady przyznawania ulg podatkowych na dzieci. Z ulgi będą mogły skorzystać wszystkie rodziny, w których przynajmniej jedno z rodziców płaci podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT). Podwyższone o 20 proc. zostaną także ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko. Zmiany mają dotyczyć ponad miliona polskich rodzin, w których wychowuje się około dwóch milionów dzieci.

Czytaj więcej...

Przejazd na trasie Sucha – Stryszów – Sucha

12 grudnia 2014 r. nastąpi uroczyste przekazanie do użytku  nowo wybudowanej linii kolejowej Stryszów – Zembrzyce. Inwestor - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zaprasza mieszkańców, turystów, oraz pasjonatów kolei do skorzystania z bezpłatnego przejazdu na trasie Sucha – Stryszów – Sucha.

Rozkład jazdy bezpłatnego pociągu:

13.39 – odjazd z Suchej

13.53 – przyjazd do Stryszowa

14.03 – odjazd ze Stryszowa

14.17 – przyjazd do Suchej

EKOCENTRUM ICPPC ZAPRASZA NA CYKL SZKOLEŃ

Zapraszamy na szkolenie pt. "SŁONECZNA POLSKA - Jak i dlaczego używać energii ze słońca na obszarach wiejskich? Dostępne dotacje. PROSUMENT".  Udział w szkoleniu jest bezpłatny a na ich uczestników czekają liczne atrakcje (bezpłatny poradnik „Jak i dlaczego używać energii ze słońca na obszarach wiejskich”, bezpłatna promocja w katalogu i na stronie "SŁONECZNA POLSKA. Wczasy ze słońcem")

Czytaj więcej...

OBWIESZCZENIE Wojewody Małopolskiego, informuje o wydaniu decyzji Nr 158/14 znak: WI-II.7840.14.15.2014 z 17 września 2014 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę zamierzenia budowlanego: »Stabilizacja dna i umocnienie l

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
OBWIESZCZENIE

Wojewoda Małopolski informuje o wydaniu decyzji Nr 158/14 znak: WI-II.7840.14.15.2014 z 17 września 2014 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i  udzieleniu pozwolenia na budowę zamierzenia budowlanego: »Stabilizacja dna i umocnienie linii brzegowej potoku Stryszówka w km 2+800–8+150 w gminie Stryszów województwo małopolskie, realizowane w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego „Budowa zbiornika wodnego Świnna Poręba na rzece Skawie. Zabudowa przeciwrumowiskowa potoków”.

Czytaj więcej...

Uwaga, producenci owoców i warzyw!!!

Agencja Rynku Rolnego informuje, że od dziś, tj. od 29 października 2014 r. producenci owoców i warzyw, którzy chcą skorzystać z kolejnego nadzwyczajnego wsparcia, mogą składać powiadomienia do właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta, Oddziału Terenowego ARR.
Powyższa informacja wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz.U. z 2014 r., poz. 1468).
Szczegółowe informacje o mechanizmie można uzyskać w telefonicznym punkcie informacyjnym (22) 661-72-72, w oddziałach terenowych ARR oraz na stronie internetowej www.arr.gov.pl w zakładce embargo.
link do strony ARR: http://www.arr.gov.pl/index.php/informacje-prasowe

Iwona Ciechan
Rzecznik Prasowy
Agencja Rynku Rolnego

OGŁOSZENIE Wojewody Małopolskiego, informuje o wydaniu decyzji Nr 158/14 znak: WI-II.7840.14.15.2014 z 17 września 2014 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę zamierzenia budowlanego: »Stabilizacja dna i umocnienie lini

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
OGŁOSZENIE

Wojewoda Małopolski informuje o wydaniu decyzji Nr 158/14 znak: WI-II.7840.14.15.2014 z 17 września 2014 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i  udzieleniu pozwolenia na budowę zamierzenia budowlanego: »Stabilizacja dna i umocnienie linii brzegowej potoku Stryszówka w km 2+800–8+150 w gminie Stryszów województwo małopolskie, realizowane w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego „Budowa zbiornika wodnego Świnna Poręba na rzece Skawie. Zabudowa przeciwrumowiskowa potoków”.

Czytaj więcej...

Komunikat ARR- współczynnik - wyjaśnienie

Uwaga producenci owoców i warzyw !

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi współczynnika przydziału, wynikającego z przekroczenia limitu przyznanego polskim producentom w ramach   drugiego mechanizmu pomocy KE,  Agencja Rynku Rolnego wyjaśnia .
Wszyscy producenci, którzy złożyli 29 października powiadomienia do Oddziałów Terenowych ARR  o zamiarze wycofania lub niezbierania plonów, muszą dokonać przeliczenia ilości zgłoszonych w formularzach według poniższego wzoru :

ilość zgłoszona x odpowiedni  współczynnik tj.
- przy zgłoszonych produktach   jabłkach  i gruszkach , należy pomnożyć ilość przez 0,12 ( limit  18 750 ton)
- przy zgłoszonych pozostałych owocach i warzywach, należy pomnożyć ilość przez 0,11 ( limit  3000 ton)

Czytaj więcej...

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr O:11

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie prognozuje: wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych/3 Obszar: województwo małopolskie godz. 13:30 dnia 07.08.2014 do godz. 12:00 dnia 08.08.2014 Przebieg: W związku z prognozowanymi opadami deszczu o charakterze burzowym jak i ciągłym, w zlewniach: Soły poniżej kaskady, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy, a także na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły oraz w zlewniach zurbanizowanych na terenie województwa, prognozowany jest wzrost poziomu wody (lokalnie gwałtowny), w strefie stanów średnich oraz do dolnej części strefy stanów wysokich z możliwością przekroczenie stanów ostrzegawczych, a w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów burzowych także alarmowych. Na Wiśle notowane będą wzrosty poziomu wody na skutek spływu wód, powyżej Krakowa z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych. W przypadku wystąpienia intensywnych opadów w województwie śląskim na Wiśle w profilu Jawiszowice możliwe jest także przekroczenie stanu alarmowego.

Czytaj więcej...

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 53

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie prognozuje: Burze z gradem/1 Obszar: województwo małopolskie od godz. 11:00 dnia 28.07.2014 do godz. 23:00 dnia 28.07.2014 
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 30 mm oraz porywami wiatru do 65km/h. Lokalnie opady gradu.

Czytaj więcej...

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 49

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie informuje:

na terenie województwa małopolskiego od godz. 12:00 dnia 25.07.2014 do godz. 22:00 dnia 25.07.2014

miejscami przewiduje się burze z opadami deszczu do 30 mm, oraz porywami wiatru do 60 km/h. Lokalnie opady gradu.

Czytaj więcej...

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 48

Na obszarze województwa małopolskiego prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie opady gradu. Burze występować będą głównie w zachodniej połowie województwa.

od godz. 12:00 dnia 23.07.2014 do godz. 23:00 dnia 23.07.2014.

Czytaj więcej...

Informacja

W związku z trwającymi pracami nad wyznaczeniem obszarów z ograniczeniami naturalnymi (ONW) w Polsce, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zobowiązało Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze do wykonania badań pH gleb, które posłużą jako jedno z kryteriów do ustalenia powierzchni objętych specjalną formą płatności w latach 2014-2020.

Dodatkowe informacje - kliknij

Druga odsłona seminariów regionalnych z zakresu PPP dla przedsiębiorców

W dniach 26-27 czerwca 2014 r. w Warszawie odbędzie się drugie spotkanie z nowego cyklu seminariów regionalnych dla przedstawicieli sektora prywatnego, poświęcone zagadnieniom partnerstwa publiczno-prywatnego. Seminarium jest organizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Instytut PPP w ramach projektu systemowego PARP „Partnerstwo publiczno-prywatne”.

Czytaj więcej...

Wnioski o dopłatę do materiału siewnego

Do 25 czerwca br. można składać wnioski o dopłatę do materiału siewnego
w Agencji Rynku Rolnego.

Jeszcze tylko do 25 czerwca 2014 r. można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, dotyczące materiału siewnego - zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych, ziemniaka, mieszanek zbożowych i pastewnych - zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia 15 lipca 2013 r. do 15 czerwca 2014 r.

Czytaj więcej...

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 25

Burze z gradem/1

województwo małopolskie od godz. 12:00 dnia 26.05.2014 do godz. 24:00 dnia 26.05.2014
Prognozuje się wystąpienie burz, podczas których opady deszczu wyniosą lokalnie do 30 mm, a wiatr osiągnie w porywach do 70 km/h. Miejscami opady gradu.

Czytaj więcej...

Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr I:18

Wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2
Rejon hydrologiczny IVa  (woj. małopolskie) 
od godz. 13:00 dnia 26.05.2014 do godz. 13:00 dnia 28.05.2014

W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu o charakterze burzowym, na dopływach Wisły po Dęblin, a w szczególności w małych zlewniach i zlewniach zurbanizowanych - w miejscu wystąpienia opadu burzowego - prognozowany jest gwałtowny wzrost poziomu wody do dolnej części strefy stanów wysokich, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Czytaj więcej...

OSTRZEŻENIE NR 20 - Silny wiatr/1

Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h,
w porywach do 80 km/h, z północnego wschodu i północy.
na terenie województwa małopolskiego od godz. 09:00 dnia 15.05.2014 do godz. 06:00 dnia 16.05.2014

Czytaj więcej...

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:2 - Wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych/3

W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, w okresie obowiązywania ostrzeżenia, w zlewniach: Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy
oraz na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa,
prognozowany jest wzrost poziomu wody do strefy stanów wysokich z przekroczeniem stanów ostrzegawczych,
a w dalszej kolejności stanów alarmowych.
Na Wiśle prognozowany jest wzrost poziomu wody do strefy stanów wysokich,
z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Czytaj więcej...

TARGI PRACY - 2014

Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach zaprasza wszystkich zainteresowanych na TARGI PRACY, które odbędą się w dniu 16 maja 2014 r. (piątek) w godz. od 10:00 do 14:00 w Hali Sportowej przy Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Andrychowie,  ul. Daszyńskiego 14.

Czytaj więcej...