Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 5 listopada 2020r. dot. w/s odstrzału sanitarnego dzików.

Urząd Gminy w Stryszowie podaje do wiadomości Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenie wystawieniem afrykańskiego pomoru świń.

Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego ws odstrzału sanitarnego dzików