Rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików z dnia 2 września

Zapraszamy do zapoznania się z rozporządzeniem Wojewody Małopolskiego z dnia 2 września 2020r. (poz. rej. 14/20),  zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów bocheńskiego, brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, krakowskiego grodzkiego oraz ziemskiego, limanowskiego, miechowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego grodzkiego oraz ziemskiego, nowotarskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, suskiego, proszowickiego, tarnowskiego grodzkiego oraz ziemskiego, wadowickiego i wielickiego

Z treścią dokumentu można się zapoznać  na stronie Dziennika Urzędowego Województwa Małopolskiego