Rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików

Zapraszamy do zapoznania się z rozporządzeniem Wojewody Małopolskiego z dnia 22 stycznia 2020 roku, w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

Z treścią dokumentu można się zapoznać  na stronie Dziennika Urzędowego Województwa Małopolskiego