UWAGA zmiany od 1 stycznia 2020 - mikrorachunek

Indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek podatkowy), to uproszczenie przygotowane przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową. Dzięki niemu od 1 stycznia 2020 r. podatnik będzie mieć swój jeden, stały, indywidualny rachunek, który będzie służyć do wpłat podatków PIT, CIT i VAT

Numer mikrorachunku można wygenerować na stronie MF https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego

Wystarczy, że podasz: swój PESEL, gdy jesteś osobą fizyczną lub NIP w przypadku organizacji. Otrzymasz go również w dowolnym urzędzie skarbowym.

Numer nadawany jest każdemu podatnikowi i płatnikowi automatycznie to znaczy, że nie wymaga składania żadnych wniosków do urzędu skarbowego. Nie korzystaj z żadnych innych stron internetowych lub np. numerów rachunków otrzymanych e-mailem lub SMS-em. Mogą być one próbą wyłudzenia. Twój mikrorachunek, oprócz twojego identyfikatora podatkowego, musi zawierać cyfry 1010 0071 222. Rachunek będzie niezmienny niezależnie od zmiany właściwości urzędu skarbowego

UWAGA !!!  Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych do wpłat PIT, CIT i VAT pozostaną aktywne do 31 grudnia 2019 r. 

Wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego (karta podatkowa), podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn (KP, PCC, SD) należy dokonywać na rachunek: 72 1010 0055 0201 2250 0007 0000

Szczegółowe informacje:
https://www.podatki.gov.pl/mikrorachunek-podatkowy/
https://www.youtube.com/watch?v=JTM1OpiigFY
https://www.youtube.com/watch?v=CSV2rVhOw90