Program Priorytetowy Czyste Powietrze

  • Drukuj

Spotkanei dotyczące programu Starostwo Powiatowe w Wadowicach informuje, że kolejne spotkanie dot. „Programu Priorytetowego Czyste Powietrze” prowadzone przez Panią Katarzynę Bryzek – Głównego Specjalistę – Doradcę Energetycznego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie odbędzie się w dniu 24 września 2019 r. (wtorek), w godz. 11 30 – 16 30  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wadowicach przy ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice, w sali nr 11.

Ww. spotkanie będzie poprowadzone w formie ogólnego zebrania informacyjnego dla wszystkich uczestników, po którym zostaną przeprowadzone indywidualne konsultacje dla zainteresowanych ww. programem osób.