KOMUNIKAT DLA ROLNIKÓW

  • Drukuj

Główny Inspektor Sanitarny, w związku z kontynuowaniem działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa produkcji pierwotnej żywności pochodzenia roślinnego, przypomina wszystkim Rolnikom o obowiązku uzyskania wpisu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej przez podmioty działające na rynku spożywczym w zakresie prowadzenia produkcji pierwotnej, sprzedaży bezpośredniej i rolniczego handlu detalicznego żywności pochodzenia roślinnego. 
Obowiązek ten wynika z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności  i żywienia (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1541 z późn. zm.). Kto prowadzi działalność w zakresie produkcji  lub obrotu żywnością bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów lub o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów podlega karze pieniężnej (od 1000 zł do 5000 zł) wymierzonej w drodze decyzji przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego