Działania Priorytetowe dzielnicowych Komisariatu Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej służące poprawie bezpieczeństwa.

Dzielnicowi Komisariatu Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej mając na uwadze poprawę stanu bezpieczeństwa na podległym rejonie służbowym kolejny raz prowadzą działania w ramach opracowanych półrocznych planów działań priorytetowych.
Określone zadania wynikają z oczekiwań społecznych, konsultacji społecznych oraz bieżącej analizy zagrożeń.
Planowane cele do realizacji przez dzielnicowych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, Gminy Lanckorona oraz GminyStryszów przedstawia poniższa tabela.