Przebudowa przejazdu kolejowo-drogowego Kalwaria Z. -Wadowice

W związku z realizacją zadania pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu
POIiŚ 5.2-9 pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap I - cześć
przejazdowa. Zadanie nr 4 - Poprawa bezpieczeństwa na wybranych skrzyżowaniach linii kolejowych z
drogami na terenie: IZ Częstochowa, IZ Kielce, IZ Kraków, IZ Nowy Sącz, IZ Rzeszów, IZ Sosnowiec”
informujemy, iż w dniach od 12.09.2018 r. do 19.09.2018 r. zostanie wprowadzona tymczasowa
organizacja ruchu dla planowanej przebudowy przejazdu kolejowo - drogowego kat. D W km
12+679 na szlaku Kalwaria Z. - Wadowice linii kolejowej 117 Kalwaria Z. - Bielsko Biała i drogi
powiatowej klasy Z nr 1731K zgodnie z zatwierdzonym przez Starostwo Powiatowe W Wadowicach
(w piśmie nr NDP.7126.110.2..2018 z dnia 08.08.2018 r.) projektem tymczasowej organizacji ruchu.