Nabór na urzędników wyborczych - przedłużone przyjmowanie zgłoszeń do dnia 6 kwietnia 2018r.

  • Drukuj

Na podstawie § 2 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia  liczby,  trybu  i  warunków  powoływania  urzędników  wyborczych,  Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie informuje o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego oraz liczbie urzędników wyborczych w gminach na obszarze właściwości terytorialnej delegatury.

Do pobrania:

1. WYTYCZNE dot. liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych.

2. Liczba urzędników wyborczych w Gminach

3. Wzór zgłoszenia kandydatów.