Informacja Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Z  dniem  1  stycznia  2018  r.  Wojewoda  Małopolski  przejmuje  zadanie  koordynacji systemów  zabezpieczenia  społecznego  w  obszarze  świadczeń  rodzinnych i wychowawczych,  dotychczas  realizowane  przez  Marszałka  Województwa
Małopolskiego. Zadania te dotyczą sytuacji, gdy jedno z rodziców przebywa w  kraju Unii Europejskiej,  Islandii, Norwegii, Liechtensteinie oraz Szwajcarii. Wówczas należy ustalić, który kraj jest właściwy do wypłaty świadczeń.

 

Okres przejściowy
Przejęliśmy  ok.  68  tysięcy  spraw  niezałatwionych  przez  Regionalny  Ośrodek  Pomocy
Społecznej w Krakowie. Stanowi to dla nas ogromne wyzwanie. Planujemy jednak możliwie
szybkie  uporządkowanie  przejętych  spraw  i  zreorganizowanie  sposobu  ich  załatwiania.
Chcemy, aby gminy mogły jak najszybciej przystąpić do wypłacania wszystkich należnych
świadczeń. Oczywiście nie nastąpi to od razu. Wobec skali zadania z pewnością początki będą
trudne.
 
Już teraz dziękujemy za Państwa wyrozumiałość i współpracę.  
 
 
Jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Mamy przy tym nadzieję, że – w oparciu o analizę danych – uda nam się wypracować standardy
informowania  Państwa  o  przewidywanym  czasie  realizacji  sprawy,  który  oparty  będzie
o ujednolicone i zobiektywizowane zasady kolejności rozpatrywania spraw.
 
W trosce o przyśpieszenie realizacji spraw zachęcamy Państwa do kontaktowania się z nami
poprzez przygotowany przez nas formularz.
 
https://app.malopolska.uw.gov.pl/forms/Form/Rops
Na wszystkie zapytania przekazane w ten sposób będziemy starali się udzielić informacji w jak
najszybszym czasie.  
 
Kwestie logistyczne:
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie realizuje nowo przejęte zadanie w tych samych
lokalizacjach, w których do tej pory było ono realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Krakowie. Nie zmieniły się też numery telefonów:
w Krakowie – ul. Juliusza Lea 112, tel. 12 430 29 73,
w Tarnowie – al. Solidarności 5-9, tel. 728 431 372, 660 561 0787,
w Nowym Sączu – ul. Jagiellońska 52, tel. 728 431 373,  606 823 226.
 
Pracujemy w następujących godzinach:
w poniedziałek od 9.00 do 17.00,  
od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30.
 
Ze względu na znaczną liczbę osób oczekujących na udzielenie informacji przepraszamy
za ewentualne utrudnienia w kontakcie osobistym i telefonicznym.