Informacja Zarządu Banku Spółdzielczego w Kalwarii Zebrzydowskiej

Zarząd Banku Spółdzielczego w Kalwarii Zebrzydowskiej, uprzejmie informuje, że

od dnia 2 stycznia 2018 roku nasz punkt kasowy w Stryszowie będzie czynny codziennie od

godz. 8.00 do 16.00 a w środy od 9.00 do 17. 00, są to godziny pracy Urzędu.

Od Nowego Roku placówka punktu kasowego czynna jest w budynku

Urzędu Gminy w Stryszowie (dawne pomieszczenie Banku PKO).

Serdecznie zapraszamy: Zarząd Banku