Konsultacje z tematyki pozyskiwania dotacji z Funduszy Europejskich

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
oraz URZĄD GMINY STRYSZÓW
ZAPRASZAJĄ
 mieszkańców Gminy Stryszów
 na konsultacje z tematyki pozyskiwania dotacji
z Funduszy Europejskich

termin dyżuru:
14 listopada 2017 roku (wtorek) godz. 12.00-14.30
miejsce:
Sala sesyjna Urzędu Gminy w Stryszowie

Zapraszamy osoby oraz instytucje zainteresowane:
- preferencyjnymi pożyczkami na otwarcie i rozwój działalności gospodarczej,
- dotacjami na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej,
- pozostałymi możliwościami wsparcia z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.