LGD - Nabór wniosków o powierzenie grantu nr. 1/2017/G, 2/2017/G, 3/2017/G

LGD „Gościniec 4 żywiołów” ogłosił nabór wniosków o powierzenie grantu 1/2017/G, 2/2017/G, 3/2017/G w ramach poddziałania

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski można składać  w terminie

25.10.2017 r. – 08.11.2017 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Gościniec 4 żywiołów” miejscowość: Zakrzów 175, 34-145 Zakrzów od poniedziałku do czwartku w godz. od 9:00 do 15:00, w piątki w godz. od 9:00 do 14:00 w dniu 08.11.2017 r. w godzinach od 9:00 do 17:00 oraz za pośrednictwem POP po przez stronę internetową lgd.witkac.pl.

Ogłoszenia o naborach wniosków oraz dokumentacja aplikacyjna znajduje się w zakładce NABORY WNIOSKÓW GRANTY

link: http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?id_kategoria=463

 Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem, tel. 33 843 62 18.