Ogłoszenie - dyżur pracownika ZUS

  • Drukuj

Wójt Gminy Stryszów informuje, że w dniu 26 września 2017 r. w  godz.  od  12.00  do  14.00  w  Urzędzie  Gminy  Stryszów  będzie pełniony dyżur pracownika ZUS, który będzie udzielał wyjaśnień  i  informacji  w  zakresie  emerytur  w  związku  z  wejściem  w  życie  w  dniu  01.10.2017  r.  przepisów  obniżających  wiek  emerytalny zgodnie  z  ustawą  z  dnia  16.11.2016  r.  o  zmianie  ustawy  o emeryturach i rentach z FUS oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Zachęcamy  mieszkańców  do  skorzystania  z  bezpłatnego poradnictwa w w/w zakresie.


    Wójt Gminy Stryszów
(-) Jan Wacławski