Nieodpłatne poradnictwo prawne

Szanowni Państwo,

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Consilium” z siedzibą w Krakowie ma przyjemność poinformować, że mieszkańcy Gminy Stryszów mogą korzystać z darmowej pomocy świadczonej przez adwokatów lub radców prawnych w wybranych lokalizacjach na terenie Powiatu Wadowickiego. Wyżej wskazana pomoc obejmuje nie tylko uzyskanie bezpłatnej kompleksowej porady prawnej, ale również wsparcie w przygotowaniu pierwszego pisma w sprawie sądowej lub sporządzenie projektu wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych bądź ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Ponieważ oferowana pomoc udzielana jest na etapie przedsądowym, wsparcie w przygotowaniu pism nie dotyczy toczących się już postępowań sądowych, sądowo - administracyjnych oraz postępowań przygotowawczych. 

 

Władze Powiatu Wadowickiego zorganizowały nieodpłatne poradnictwo prawne w 3 różnych lokalizacjach::

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Andrychowie (ul. Starowiejska 22b):

Poniedziałek:  8:00 – 16:00

Wtorek:           10:00 – 18:00

Środa:             8:00 – 16:00

Czwartek:       10:00 – 18:00

Piątek:            8:00 – 16:00

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Kalwarii Zebrzydowskiej (al. Jana Pawła II 7):

Poniedziałek:  8:00 – 16:00

Wtorek:           10:00 – 18:00

Środa:             8:00 – 12:00 i 14:00 – 18:00

Czwartek:       10:00 – 18:00

Piątek:            8:00 – 16:00

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Wadowicach (ul. Emilii i Karola Wojtyłów 4):

Poniedziałek:  8:00 – 16:00

Wtorek:           10:00 – 18:00

Środa:             8:00 – 16:00

Czwartek:       10:00 – 18:00

Piątek:            8:00 – 16:00

 

            Pragniemy zauważyć, iż nie każdy mieszkaniec Gminy Stryszów jest uprawniony do korzystania z nieodpłatnej porady prawnej. Informacje na temat kryteriów jakie należy spełnić, aby uzyskać nieodpłatną pomoc prawną, a także harmonogramy działania wskazanych punktów nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanych na terenie Powiatu Wadowickiego, odnajdą Państwo na następujących stronach internetowych:

Nieodpłatna Pomoc Prawna Wadowice,

radca prawny Kraków oraz

Starostwa Powiatowego w Wadowicach

 

            Zachęcamy mieszkańców Gminy Stryszów do korzystania z pomocy prawników w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu wadowickiego.

 

 

Z wyrazami szacunku

<a href="http://jirnov.pl/"> radca prawny Bernard Jirnov</a>

Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Consilium” z siedzibą w Krakowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Wadowickim działają zgodnie z następującym harmonogramem:

 

  1. Andrychów (ul. Starowiejska 22b):

Pn.: 8:00 – 16:00

Wt.: 10:00 – 18:00

Śr.: 8:00 – 16:00

Cz.: 10:00 – 18:00

Pt.: 8:00 – 16:00

 

  1. Kalwaria Zebrzydowska (al. Jana Pawła II 7):

Pn.: 8:00 – 16:00

Wt.: 10:00 – 18:00

Śr.: 8:00 – 12:00 i 14:00 – 18:00

Cz.: 10:00 – 18:00

Pt.: 8:00 – 16:00

 

  1. Wadowice (ul. Emilii i Karola Wojtyłów 4):

Pn.: 8:00 – 16:00

Wt.: 10:00 – 18:00

Śr.: 8:00 – 16:00

Cz.: 10:00 – 18:00

Pt.: 8:00 – 16:00