Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

  • Drukuj

OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie art. 37a ust. 1 - 6 oraz 37b ust. 2 - 3 ustawy z dnia 8 września 2000 r.
o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego ,, Polskie Koleje
Państwowe ” (t.j. Dz.U.2017.680)


WOJEWODA MAŁOPOLSKI
zawiadamia, że z wniosku Polskich Kolei Państwowych SA. w dniu 4 sierpnia 2017 r.
zostały wydane decyzje stwierdzające nabycie nabycia z mocy prawa z dniem 1 czerwca
2003 r. prawa własności nieruchomości zajętych pod linie kolejowe na rzecz Skarbu Państwa
oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności budynków, budowli
i urządzeń znajdujących się na tym gruncie na rzecz Polskich Kolei Państwowych SA.:
- decyzja Nr SN.IX.ACS.7720-1-66-10 obejmująca działkę nr 68/4 o pow. 0,01 ha, położoną
w Zborowicach, gmina Ciężkowice - obszar wiejski, powiat tarnowski,
- decyzja Nr SN.IX.ACS.7720-1-67-10 obejmująca działkę nr 57/5 o pow. 0,02 ha, położoną
w Zborowicach, gmina Ciężkowice - obszar wiejski, powiat tarnowski,
- decyzja Nr WS-IX.7533.3.6.2011.ACS obejmująca działkę nr 57/3 o pow. 0,02 ha,
położoną w Zborowicach, gmina Ciężkowice - obszar wiejski, powiat tarnowski,
- decyzja Nr WS-lX.7533.3.4.2011.ACS obejmująca działkę nr 2079/2 o pow. 0,0143 ha,
położoną w Leńczach, gmina Kalwaria Zebrzydowska - obszar wiejski, powiat wadowicki,
- decyzja Nr WS-D(.7533.3.7.2011.ACS obejmująca działkę nr 3603 o pow. 0,0579 ha,
położoną w Stryszowie, gmina Stryszów, powiat wadowicki,
- decyzja Nr SN.lX.ACS.7720-1-4-10 obejmująca _działkę nr 503/29 _ o pow.
0,0206 ha, położoną iw obrębie 5, jednostka ewidencyjna Kraków: Śródmieście,miasto
Kraków,
- decyzja Nr SN.IX.ACS.7720-1-69-10 obejmująca działkę nr 502/18 o pow. 0,0538 ha,
położoną w obrębie 5, jednostka ewidencyjna Kraków - Śródmieście, miasto Kraków,
- decyzja Nr SN.lX.ACS.7720-1-70-10 obejmująca działkę nr 502/20 o pow. 0,0241 ha,
położoną w obrębie 5, jednostka ewidencyjna Kraków - Śródmieście, miasto Kraków,
- decyzja Nr WS-IX.7533.3.1.2011.ACS obejmująca działkę nr 271 o pow. 0,0015 ha,
położoną w obrębie 14, jednostka ewidencyjna Kraków - Podgórze, miasto Kraków,
- decyzja Nr SN.IX.ACS.7720-1-44-10 obejmująca 1/6 część działki nr 13/54
o pow. 0,8428 ha, położoną w obrębie 9, jednostka ewidencyjna Kraków - Nowa Huta,
miasto Kraków.
Doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w prasie
o zasięgu ogólnopolskim. Od decyzji stronom przysługuje odwołane do Ministra
Infrastruktury i Budownictwa, które wnosi się za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.