"Czas na biznes w Małopolsce Zachodniej"

Projekt  realizowany  w  ramach  8  Osi  Priorytetowej  Rynek  pracy  Regionalnego  Programu  Operacyjnego
Województwa  Małopolskiego  2014-2020,  Działanie  8.3  Wsparcie  na  zakładanie  działalności  gospodarczej,
Podziałanie 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji, typ operacji A kompleksowe
wsparcie dla zakładania działalności gospodarczej w formie dotacji.
 
Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu
 zaprasza do udziału w projekcie  
"Czas na biznes w Małopolsce Zachodniej",  
w ramach którego przyznawane są:
 
bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
w wysokości do 22 700 zł.

 

 

Uczestnikami projektu mogą być osoby zamieszkujące lub uczące się na terenie jednego z powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, wadowickiego, które pozostają bez pracy (bierne zawodowo lub bezrobotne), w wieku 30 lat i więcej, zainteresowane założeniem działalności gospodarczej, które należą do co najmniej jednej z poniższych grup:
•  osoby powyżej 50 roku życia,
•  osoby długotrwale bezrobotne,
•  osoby niepełnosprawne,
•  osoby o niskich kwalifikacjach
•  kobiety
 
Więcej informacji na stronie: www.czasnabiznes.eu
 
Kontakt w sprawie projektu:
Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu
ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7
32-600 Oświęcim
tel: 33 8475481, 82
kom: 784974103
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.