Projekt "Czas na biznes w Małopolsce Zachodniej"

Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu
zaprasza do udziału w projekcie
"Czas na biznes w Małopolsce Zachodniej",
w ramach którego przyznawane są
bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
w wysokości do 22 700 zł.

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt w Urzędzie Gminy lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stryszowie w terminie do dnia 14 marca 2017 r.