Nabór wniosków do projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej MOWES Subregion Małopolska Zachodnia

  • Drukuj

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że  dnia 23 stycznia 2017 roku rozpoczęliśmy pierwszy nabór Grup Inicjatywnych złożonych z osób fizycznych lub prawnych, w tym JST zainteresowanych uruchomieniem przedsiębiorstwa społecznego. W projekcie Grupa Inicjatywna może uzyskać wsparcie szkoleniowo-doradcze i dotację na utworzenie lub przystąpienie do przedsiębiorstwa społecznego (w tym spółdzielni socjalnej).