OSTRZEŻENIE O ZANIECZYSZCZENIU POWIETRZA

 OSTRZEŻENIE O ZANIECZYSZCZENIU POWIETRZA

Na podstawie danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Rodzaj zanieczyszczenia: Podwyższenie stężenia Pyłu PM 10 w powietrzu. Przewidywana prognozowana wielkość zanieczyszczenia Od 75 μg/m3 - 200 μg/m3, miejscami powyżej 200 μg/m3 Obszar Małopolska południowa, zachodnia Termin 22.12.2016-24.12.2016
Uwaga - Ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 w powietrzu (200 µg/m³) oraz związanego z nim wysokiego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.

 

 

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

 

 

 

 

NCK.5531.139.2016                                                                                                                                        Wadowice, dnia 22.12.2016 r.

 

wg rozdzielnika

 

OSTRZEŻENIE  O  ZANIECZYSZCZENIU  POWIETRZA

 

Na podstawie danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Rodzaj zanieczyszczenia:

Podwyższenie stężenia Pyłu PM 10 w powietrzu

Przewidywana prognozowana wielkość zanieczyszczenia

Od 75 μg/m3 -  200 μg/m3, miejscami powyżej 200 μg/m3

Obszar

Małopolska południowa, zachodnia

Termin

22.12.2016-24.12.2016

Uwagi

Ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 w powietrzu (200 µg/m³) oraz związanego z nim wysokiego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.

 

Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze, powinny podjąć następujące środki ostrożności:

•unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń,

•ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu, czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń,

•osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy,

•śledzić informacje na stronie powietrze.malopolska.pl/prognozy o występujących przekroczeniach wartości dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu oraz o ryzyku wystąpienia takich przekroczeń.

 

Jednostki oświatowe (szkoły, przedszkola, żłobki) oraz opiekuńcze powinny ograniczyć długotrwałe przebywanie podopiecznych na otwartej przestrzeni dla uniknięcia narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń.

 

Szpitale i przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej powinny być przygotowane na możliwość wystąpienia większej ilości przypadków nagłych (np. wzrost dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia) z powodu wystąpienia wysokich stężeń zanieczyszczeń.

 

W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań ostrzegawczych na podległym Wam terenie. O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę informować Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych.

 

Tel. (33) 873-42-91, 873-42-84
Tel. 606476057
Fax.(33) 873-42-84.
E - mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Stanowisko Kierowania  KP PSP w Wadowicach

  1. 691-112-737

                                                                                                                                                              .Kierownik
                                                                                                                                                      Wydziału Zarządzania Kryzysowego

                                                                                                                                                                     i Spraw Obronnych

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                      Jerzy Śniegowski