Projekt aktywizacji zawodowej pozostających bez zatrudnienia mieszkanek Małopolski Zachodniej.

  • Drukuj

Projekt aktywizacji zawodowej pozostających bez zatrudnienia mieszkanek Małopolski Zachodniej.
PROJEKT REALIZOWANY BĘDZIE DO 31-12-2017

W czasie trwania projektu zapewniamy opiekę nad osobami zależnymi, atrakcyjne szkolenia i zwrot kosztów dojazdów, opiekę mentora, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, a także płatne staże (min. 3 miesięczne) i pomoc w znalezieniu satysfakcjonującej pracy. Formularze zgłoszeniowe można wysyłać pocztą elektroniczną, tradycyjną, bądź też składać osobiście w biurze regionalnym projektu: Kolbark, ul. Źródlana 3(siedziba Stowarzyszenia KLUCZ) 
32-310 Klucze https://goo.gl/maps/pnoFq9cm6Js