Projekt "Naprzeciw zmianom" realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o.

Realizujemy projekt pt. „Naprzeciw zmianom” , który uzyskał dofinansowanie na realizację działań aktywizacyjnych dla osób poszukujących pracy, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.2 Aktywizacja Zawodowa.
 
Naszym głównym celem jest znalezienie zatrudnienie osobom, które chcą zmienić swoją sytuację życiową i podjąć pracę.
 
Wparcie w ramach naszego projektu skierowane jest do 120 osób po 50 roku życia lub osób niepełnosprawnych, pozostających bez zatrudnienia (klientów OPS), które zamieszkują na terenie powiatu wadowickiego.


W ramach otrzymanych środków możemy zaoferować pomoc indywidualnie dopasowaną do sytuacji konkretnej osoby, np.
•         pomoc doradcy zawodowego w ustaleniu planu działania
•         propozycje ofert pracy lub płatnego stażu
•         szkolenia zawodowe i komputerowe, po zakończeniu których uczestnik otrzyma stypendium szkoleniowe (6,64 zł/godz.), certyfikat
•         staże zawodowe z możliwością kontynuacji zatrudnienia, podczas których uczestnik otrzyma stypendium stażowe (1 440,00 zł/miesiąc)
•         pomoc psychologa, trenera zatrudnienia wspieranego, którzy przygotują uczestnika do kontaktu z pracodawcą
Ponadto oferujemy:
•         osobom, które opiekują się osobą zależną sfinansowanie opieki nad tą osobą podczas udziału w zajęciach
•         osobom, które będą dojeżdżać na zajęcia uzyskanie zwrotu kosztów dojazdu
•         materiały szkoleniowe, posiłek podczas zajęć
 
Ponadto w ramach projektu zorganizowane zostanie 10 edycji giełd pracy umożliwiających kontakt osób poszukujących pracy z pracodawcami poszukujących pracowników.
 
Oferowana pomoc w ramach projektu dla uczestników projektu jest całkowicie bezpłatna.

Do pobrania: INFORMACJA_O_PROJEKCIE.PDF