OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 12 lipca 2016 r.

  • Drukuj

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 12 lipca 2016 r. dotyczące zakaz przewozu towarów niebezpiecznych, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 227, poz.1367, z późn.  zm. 1 ),  na  następujących  obszarach  województwa  małopolskiego   i   w  następujących,  niżej wskazanych dniach i godzinach:
1) w  dniu  27  lipca  2016  r.  od  godziny  12.00  do  22.00  na  terenie  Miasta  Krakowa  i  powiatu krakowskiego z wyłączeniem autostrady A4,
2) w  dniu  28  lipca  2016  r.  od  godziny  5.00  do  22.00  na  terenie  Miasta  Krakowa  i  powiatu krakowskiego z wyłączeniem autostrady A4,
3) w  dniu  29  lipca  2016  r.  od  godziny  5.00  do  22.00  na  terenie  Miasta  Krakowa,  powiatu krakowskiego, powiatu wielickiego oraz powiatu oświęcimskiego,
4) w  dniu  30  lipca  2016  r.  od  godziny  5.00  do  24.00  na  terenie  Miasta  Krakowa,  powiatu krakowskiego,  powiatu  wielickiego,  powiatu  wadowickiego,  powiatu  myślenickiego,  powiatu bocheńskiego, powiatu brzeskiego oraz powiatu proszowickiego,
5) w  dniu  31  lipca  2016  r.  od  godziny  5.00  do  22.00  na  terenie  Miasta  Krakowa,  powiatu krakowskiego,  powiatu  wielickiego,  powiatu  wadowickiego,  powiatu  myślenickiego,  powiatu bocheńskiego, powiatu brzeskiego oraz powiatu proszowickiego,
6)   w dniu 1 sierpnia 2016 r. od godziny 5.00 do 15.00 na terenie Miasta Krakowa z wyłączeniem autostrady A4. 

Pełna treść - OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 12 lipca 2016r. - PDF