Punkty konsultacyjne na terenie LGD „Gościniec 4 żywiołów”

Zapraszamy mieszkańców z terenu LGD „Gościniec 4 żywiołów” do skorzystania z bezpłatnych usług doradczych w punktach konsultacyjnych, które zostały otwarte na terenie gminy: Mucharz, Stryszów i Kalwaria Zebrzydowska.
Do skorzystania z usług doradczych zachęcamy wszystkich zainteresowanych otrzymaniem dotacji ze środków UE w ramach PROW 2014 – 2020 działanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.
Program PROW realizowany przez LGD „Gościniec 4 żywiołów” dostępny jest min. dla przedsiębiorców, osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą, organizacji pozarządowych czy jednostek samorządu terytorialnego. Projekty, które będą realizowane na terenie LGD muszą być zgodne z założeniami Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów” na lata 2016 – 2022 i muszą służyć społeczności lokalnej z naszego regionu.
Punkty będą otwarte w zgodnie z poniższym harmonogramem:

 

Lp.

Gmina

Dzień

Godziny otwarcia

Miejsce

1

Gmina Mucharz

19 lipiec

2,16,23,30 sierpień

od 15:00

do 16:00

Urząd Gminy

2

Gmina Stryszów

20 lipiec

3,17,24,31 sierpień

od 15:00

do 16:00

Urząd Gminy - Sala Sesyjna

3

Gmina Kalwaria Zebrzydowska

20 lipiec

10,17,24,31 sierpień

od 15:00

do 16:00

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej

Mieszkańców z Gminy Lanckorona zapraszamy na bezpłatne doradztwo do biura LGD, Lanckorona 487.
W razie dużej ilości chętnych osób godziny doradztwa w danym dniu mogą zostać wydłużone zgodnie z zapotrzebowaniem.
Istnieje możliwość umówienia się na inny dzień z doradcą w godzinach popołudniowych, w tym celu prosimy o indywidualny kontakt z doradcą z danego regionu.  
Kolejne terminy funkcjonowania punktów oraz Informacje o ewentualnych zmianach w otwarciu będą zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej LGD – w zakładce PUNKTY KONSULTACYJNE.

W razie możliwości prosimy o telefoniczne umawianie się na konsultacje.
Tel. kontaktowy do doradców:

  • doradztwo w Kalwarii Zebrzydowskiej – tel. 666 893 715
  • doradztwo w Mucharzu i w Stryszowie – tel. 666 893 786
    lub tel. do biura LGD 33/843 62 18


Zachęcamy do skorzystania z naszych usług doradczych !