Projekt "Kierunek Kariera"

W  związku  z  rozpoczęciem  działań  w  ramach  projektu  „Kierunek  Kariera”,  przewidzianego  do realizacji  w  ramach  działania  10.3  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa Małopolskiego  na  lata  2014-2020,  zwracam  się  z  prośbą  o  podjęcie  współpracy  na  rzecz upowszechniania oferty ww. projektu wśród mieszkańców Małopolski.
Współczesny  świat,  w  tym  technologie,  zmieniają  się  bardzo  szybko,  dlatego  niezbędne  jest ciągłe uaktualnianie wiedzy i doskonalenie umiejętności. Z myślą o mieszkańcach naszego regionu, chcąc  wesprzeć  ich  w  rozwoju  osobistym  i  zawodowym,  Wojewódzki  Urząd  Pracy  w  Krakowie  od stycznia  2016  roku  rozpoczął  realizację  projektu  “Kierunek  Kariera”.  Założono,  że  do  2023  roku w projekcie weźmie udział 46 tysięcy pracujących Małopolan, w tym m.in. skorzysta  z nowej usługi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, pod nazwą Bilans Kariery. Usługa ta skierowana jest do wszystkich, którzy:

  • pracują lub prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniają pracowników; 
  • mają powyżej 25 lat i wykształcenie, co najwyżej na poziomie zdanej matury lub mają powyżej 50. lat i dowolne wykształcenie; 
  • mieszkają, uczą się lub pracują w Małopolsce.   

Bilans Kariery to więcej niż CV - przy pomocy specjalistycznych metod doradczych pozwala na dokonanie analizy dotychczasowego doświadczenia,  wykształcenia oraz odbytych kursów i szkoleń, a także innych umiejętności, które nie są w żaden sposób udokumentowane. Bilans Kariery to także pierwszy  krok  do  otrzymania  bonów  szkoleniowych  na  szkolenia  językowe  i  komputerowe  (bony dostępne  będą  w  drugiej  połowie  2016  roku,  do  ich  otrzymania  uprawnieni  bądą  wszyscy  klienci, którzy skorzystali z Bilansu Kariery), a od przyszłego roku na szkolenia zawodowe. Chcąc  dotrzeć  do  jak  najszerszego  grona  Małopolan,  w  trosce  o  zapewnienie  im  możliwości skorzystania z Bilansu Kariery oraz bonów szkoleniowych, zwracam się z prośbą o zaangażowanie się w promocję naszej oferty. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie oferuje możliwość zorganizowania na  terenie  gminy/miasta  dyżurów  doradców  zawodowych  –  adekwatnie  do  zgłaszanych  potrzeb i możliwości WUP. Zwiększenie dostępności doradców zdecydowanie ułatwi mieszkańcom naszego regionu  skorzystanie  z  oferowanej  usługi  Bilansu  Kariery.  Na  bazie  stworzonego  z  doradcą  planu rozwoju,  uczestnicy  wybiorą  dla  siebie  jedną  z  dogodnych  form  kształcenia:  szkolenie,  czy  np. przystąpienie do egzaminu z języka obcego. Taka forma kształcenia z pewnością pozwoli pracującym Małopolanom na ustawiczne podnoszenie kwalifikacji, wzrost zadowolenia oraz podniesienie poziomu życia. W wyniku naszej współpracy Małopolanie otrzymają szansę skorzystania z funduszy unijnych bez  zbędnych  formalności  i  skomplikowanych  procedur  naboru.  Możliwość  wyboru  szkolenia
dostosowanego do własnych potrzeb, a płatności w formie bonów zdecydowanie ułatwią rozliczenie i z pewnością zachęcą mieszkańców Małopolski do ustawicznego kształcenia.  
Jednocześnie serdecznie zapraszam do udziału w corocznym plebiscycie pod nazwą „Edukacyjna Gmina  Małopolski”,  którego  realizacja  rozpocznie  sie  od  września  br.  Głównym  celem  tego przedsięwzięcia jest promowanie gmin, które najaktywniej w regionie wspierają uczenie się przez całe życie  swoich mieszkańców.  Tegoroczna  edycja  organizowana jest  także  w nawiązaniu do  promocji usługi Bilansu Kariery i korzystania z bonów szkoleniowych. W pierwszym etapie Plebiscytu urzędy gmin,  szkoły,  ośrodki  kultury,  stowarzyszenia,  fundacje  i  inne  organizacje  pozarządowe,  działające w gminach  będą  mogły  zgłaszać  do  Wojewódzkiego  Urzędu  Pracy  w  Krakowie,  ich  zdaniem
najciekawsze inicjatywy edukacyjne, podejmowane w danej gminie  w minionym roku. Spośród nich Kapituła  Plebiscytu  wyłoni  kandydatów  do  tytułu  Edukacyjnej  Gminy  Małopolski,  na  których  będzie można  głosować  online.  Po  zakończeniu  głosowania  internetowego  członkowie  Kapituły  Plebiscytu zagłosują  na kandydatów,  a  następnie  wyłonią gminy  –  laureatów  Plebiscytu  i  wybiorą Edukacyjną Gminę Małopolski oraz Edukacyjny Powiat Małopolski.  
Dodatkowo w ramach tegorocznej edycji „Edukacyjnej Gminy Małopolski” planujemy organizację konkursów  skierowanych  do  Wójtów  i  Burmistrzów  oraz  Sołtysów.  Wójtowie/burmistrzowie,  sołtysi, urzędy  gmin,  szkoły,  ośrodki  kultury,  stowarzyszenia,  fundacje  i  inne  organizacje  pozarządowe, działające  w  gminach  będą  mogli  zgłaszać  do  Wojewódzkiego  Urzędu  Pracy  w Krakowie kandydatów do tytułów:
•  Ambasador  rozwoju  kariery  -  Ambasadorem  rozwoju  kariery  będzie  mógł  zostać Wójt/Burmistrz,  który  wykaże  największe  zaangażowanie  gminy/miasta  w  promocję  Bilansu Kariery i bonów szkoleniowych,  
•  Ambasador srebrnej kariery - tytuł zostanie przyznany Wójtowi/Burmistrzowi, gminy w której  z usługi Bilansu Kariery skorzysta największa procentowa ilość osób 50+,  
•  Sołtys  na  szóstkę  -  dla  sołtysów,  którzy  wykażą  się  największym  zaangażowaniem  w  promocję  Bilansu  Kariery  i  udziału  w  szkoleniach  –  miernikiem  będzie  procentowa  ilość mieszkańców,  którzy  skorzystają  z  usługi  Bilansu  Kariery  i  bonów  szkoleniowych  oraz  ilość udokumentowanych inicjatyw podejmowanych przez sołtysa,

 •  Sołtys  na  obcasach  -  tytuł  przyznawany  wyłącznie  kobietom  piastującym  funkcje  Sołtysa, przyznawany  za  największą  procentową  ilość  kobiet  w  sołectwie,  które  skorzystają  z  usługi Bilansu Kariery.
Wśród  zgłoszonych  kandydatur  Kapituła  Plebiscytu  wybierze  laureatów  (w  każdej  z  ww.  kategorii zostaną  przyznane  miejsca  od  I  do  III).  Wyniki  plebiscytu  „Edukacyjna  Gmina  Małopolski”  oraz poszczególnych  konkursów  dla  Wójtów/Burmistrzów  i  Sołtysów  zostaną  ogłoszone  podczas  Gali „Rozwiń Swoją Gminę 2015/2016”, która obędzie się w drugiej połowie listopada br. Więcej szczegółów na temat organizacji plebiscytu „Edukacyjna Gmina Małopolski” i poszczególnych konkursów zostanie przekazane do gmin najpóźniej w II połowie sierpnia.
Zachęcam  do  włączenia  się  w  realizację  projektu  Kierunek  Kariera  poprzez  zamieszczenie  na stronie  urzędu  informacji  o  Bilansie  Kariery  oraz  w  miarę  możliwości  współpracę  w zakresie organizacji  punktów  doradztwa  na  terenie  miasta/gminy.  
W  sprawie  szczegółów  podjęcia  współpracy  kontaktować  się  będzie  z  Państwem  pracownik  WUP w Krakowie,  odpowiedzialny  za  promocję  projektu:  P.  Katarzyna  Lis  tel.  126194455,  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Jednocześnie zapraszam do osobistego skorzystania z naszej usługi pracowników urzędu i jednostek podległych oraz Radnych Rady Gminy.