Badanie struktury gospodarstw rolnych

Metody zbierania danych:

  • samodzielne wypełnianie formularza przez Internet (CAWI/CAII)
  • wywiad telefoniczny (CATI)
  • wywiad bezpośrednio z ankieterem statystycznym (CAPI)

Więcej informacji na temat badania znajduje się na stronie www.stat.gov.pl oraz pod numerem infolinii (22) 279 99 99