WYNIKU KONKURSU GRANTOWEGO - LGD „Gościniec 4 żywiołów”

W dniach od 11 do 21 kwietnia 2016 r. przez LGD „Gościniec 4 żywiołów” przeprowadzony został Konkurs na pozyskanie grantu na realizację zadań z zakresu wybranych sfer działalności pożytku publicznego.
Konkurs skierowany był do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych z terenu LGD Gościniec 4 żywiołów.


Celem konkursu było zwiększenie zaangażowania mieszkańców i organizacji pozarządowych działających na terenie LGD „Gościniec 4 żywiołów” do podejmowania inicjatyw oddolnych skierowanych do społeczności lokalnej. Proponowane przedsięwzięcia, działania powinny przyczyniać się do promocji „Gościńca 4 żywiołów”, a także powinny min. przewidywać działania mające na celu aktywizację mieszkańców, wsparcie grup defaworyzowanych, promocję produktu lokalnego z terenu LGD.
W ramach naboru do biura LGD wpłynęło łącznie 28 wniosków.
W dniu 22 kwietnia 2016 r. odbyła się ocena grantów złożonych w ramach konkursu grantowego LGD "Gościniec 4 żywiołów", w wyniku oceny 26 wniosków otrzymało dofinansowanie na realizację projektów.

  • z Gminy Lanckorona – 4 wnioski na łączną kwotę 2442,40 zł.,
  • z Gminy Mucharz – 4 wnioski na łączną kwotę 1613,60 zł.,
  • z Gminy Stryszów – 6 wniosków na łączną kwotę 2749,20 zł.,
  • z Gminy Kalwaria Zebrzydowska – 12 wniosków na łączna kwotę 7904,00 zł.

W sumie grantobiorcom zostanie przekazana kwota w wysokości 14 709,20 zł. Środki przeznaczone na realizację grantów w poszczególnej gminie zostały wyliczone na podstawie wpłacanej składki członkowskiej przez poszczególne gminy należące do LGD /sposób wyliczenia wysokości środków przeznaczonych na granty w danej gminie: ilość mieszkańców w danej gminie x 0,40 zł./. Granty będą realizowane na terenie LGD zgodnie z harmonogramem poszczególnych projektów, w okresie od 1 maja do 30 listopada 2016 roku.
Poniżej prezentujemy Państwu listę podmiotów/grup nieformalnych które otrzymały środki finansowe na realizację swojego pomysłu. Decyzja o przyznaniu grantu i jego wysokości jest ostateczna.

 

 

LISTA OCENIONYCH GRANTÓW

w ramach konkursu grantowego LGD „Gościniec 4 żywiołów” 2016 r.

 

Lp.

Nazwa organizacji/grupy nieformalnej

Tytuł grantu

Wnioskowana kwota grantu

Przyznana kwota grantu

 

Gmina Mucharz

1

KGW Świnna Poręba

Biesiada pierogowa, konkurs na najciekawsze kluseczki

800 zł.

413,60 zł.

 

2

KGW „Inspiracja Kozińca”

Bukiety zielne z mojego regionu

800 zł.

400,00 zł.

 

3

KGW Jaszczurowa

Konkurs na „Najładniejszy ogródek w Gminie Mucharz”

800 zł.

400,00 zł.

 

4

KGW w Mucharzu

Benefis kulinarny z dziada pradziada

800 zł.

400,00 zł.

 

5

Świetlica Wiejska w Świnnej Porębie

Dzień rodziny – sport i rekreacja w gronie rodzinnym

800 zł.

brak dotacji

 

RAZEM:

1613,60 ZŁ.

 

Gmina Lanckorona

1

Rada Sołecka Sołectwa Skawinki

Dzień dziecka dla mieszkańców wsi Skawinki

800 zł.

642,40 zł.

 

2

Grupa nieformalna „Miłośnicy lokalnych przysmaków”

Poznajemy lokalne smaki

800 zł.

600,00 zł.

 

3

Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska Jednostka terytorialna: Społeczny komitet Rozwoju Szkoły Podstawowej w Jastrzębi

„Jastrzębia jakiej nie znacie”

800 zł.

600,00 zł.

 

4

Stowarzyszenie Terra Artis Lanckorona

Warsztaty muzyczne dla dzieci

800 zł.

600,00 zł.

 

RAZEM:

2442,40 zł.

 

Gmina Stryszów

1

Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Łękawicy

Organizacja zajęć edukacyjnych dla mieszkańców Łękawicy na temat Boleriozy

800 zł.

649,20 zł.

 

2

Stowarzyszenie Mieszkańców i Sympatyków Wsi Leśnica

Integracja Kół Gospodyń Wiejskich

800 zł.

500,00 zł.

 

3

Grupa Nieformalna – Rodzice na piątkę

Wakacyjna magiczna noc – zorganizowanie wypoczynku dla dzieci

600 zł.

400,00 zł.

 

4

Klub Seniora „Spragnieni Jutra”

„Bitwa na głosy Seniorów z LGD Gościniec 4 żywiołów”

500 zł.

400,00 zł.

 

5

Miłośnicy Astronomii

Niebo nad nami – spotkania o tematyce astronomicznej

780 zł.

400,00 zł.

 

6

Rodzice dla dzieci

Wokół ziół i gliny

700 zł.

400,00 zł.

 

7

Ochotnicza straż Pożarna w Łękawicy

Łękawica – „Przy Figurce”

670 zł.

brak dotacji

 

RAZEM:

2749,20 Zł.

 

Gmina Kalwaria Zebrzydowska

1

Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Barwałd Średni

Święto Pieczonego Ziemniaka

800 zł.

800,00 zł.

 

2

Stowarzyszenie Mieszkańców „Dolany na ludowo i sportowo”

Festyn „Święto buta”

800 zł.

800,00 zł.

 

3

Aktywni miłośnicy rekreacji i ekologii

Rekreacja i sport na Dzień Dziecka

800 zł.

800,00 zł.

 

4

Koło Gospodyń wiejskich „Swojskie Klimaty”

Dzień Dziecka i Dzień Matki

800 zł.

800,00 zł.

 

5

Anna Chromy, Anna Woźniak, Grażyna Stawowy

Wspomnienia po latach – jubileusz szkoły

800 zł.

800,00 zł.

 

6

Cech Rzemiosł Różnych

„Do Maryi wszyscy wraz, matka Boska kalwaryjska oczekuje nas” – pielgrzymka rzemiosła i przedsiębiorczości do sanktuarium w kalwarii Zebrzydowskiej połączona ze 1spotkaniem integracyjnym

800 zł.

800,00 zł.

 

7

Stowarzyszenie Dobroczynne Imienia Mikołaja Zebrzydowskiego

Wakacyjny dzień Nordic Walking

800 zł.

800,00 zł.

 

8

Bugajanie

Informator „Grodzisko Bugaj – Tajemnice archeologiczne”

800 zł.

600,00 zł.

 

9

Astrobaza Kalwaria

Pierwsze kroki w astrofotografii

799 zł.

504,00 zł.

 

10

Stowarzyszenie Niezależna Kalwaria

Książka o fundatorach i założycielach Kalwarii

800 zł.

400,00 zł.

 

11

Grupa Nieformalna „Historycy”

Wykonanie i zamontowanie tablicy informacyjnej na ruinach zamku Barwałd

800 zł.

400,00 zł.

 

12

Grupa Nieformalna „Płuca Kalwarii”

Edukacja ekologiczna mieszkańców gminy Kalwaria Zebrzydowska w zakresie ograniczenia niskich emisji

800 zł.

400,00 zł.

 

RAZEM:

7904,00 zł.

 

               

 

Decyzja o wysokości grantu jest ostateczna.