Wskazówki dla przyszłych wnioskodawców o przyznanie świadczenia wychowawczego (500 plus)

  • Drukuj

Ze  względów  bezpieczeństwa  (oszustwa,  próby  wyłudzenia  danych,  itp.)  przed wypełnieniem  i  złożeniem  wniosku  istotne  jest  zwrócenie  szczególnej  uwagi  iż:

  • Żadna z instytucji zaangażowanych w składanie wniosków o wpłatę świadczenia 500 plus  nie  pobiera  za  to  opłat  –  wypełnianie  i  składanie  wniosków  jest  całkowicie bezpłatne.
  • Żadna z instytucji zaangażowanych w składanie wniosków o wypłatę świadczenia 500 plus  nie  żąda  od  swoich  klientów  podawania  lub  potwierdzania  drogą  mailową  lub SMS-ową  danych  takich  jak:  imię  i  nazwisko,  numer  dowodu  osobistego,  PESEL, miejsce zamieszkania czy przekazywania innych tego typu wrażliwych informacji.
  • Należy  zachować  szczególną  ostrożność  w  przypadku  otrzymania  maila  lub  SMS-a z prośbą o kliknięcie linka lub odesłanie SMS-a. Nie należy na nie reagować – może to być próba oszustwa, wyłudzenia danych lub zainfekowania komputera.
  • Przy wypełnianiu i wysyłaniu wniosku należy zwrócić szczególną uwagę czy odbywa się to przy pomocy bezpiecznego połączenia (w przeglądarce internetowej najczęściej świadczy o tym zamknięta kłódka na pasku z adresem strony, z której korzystamy).
  • Przy  wypełnianiu  i  wysyłaniu  wniosku  o  wypłatę  500  plus  najlepiej  bezpośrednio wchodzić na stronę banku lub innej instytucji zaangażowanej w program, ewentualnie skorzystać z bezpiecznej strony: https://rodzina500plus.gov.pl/
  • Jeśli  w  wyglądzie  strony  cokolwiek  wzbudzi  państwa  zaniepokojenie,  przed zalogowaniem się do systemu transakcyjnego należy skontaktować się z konsultantem infolinii.
  • Aby uniknąć zainfekowania komputera niebezpiecznymi wirusami, należy korzystać z legalnego  oprogramowania  i  regularnie  je  aktualizować.  Trzeba  też  dbać o bezpieczeństwo  własnego  komputera  poprzez  stosowanie  aktualizowanych  na bieżąco  programów  antywirusowych  oraz  firewalla.  Jeżeli  tylko  jest  to  możliwe, podczas korzystania z bankowości internetowej należy używać własnego komputera.
  • Jeżeli link z otrzymanej wiadomości został już otwarty i podano jakiekolwiek dane na stronie  internetowej  przypominającej  serwis  transakcyjny/stronę  związaną z programem  500  plus  itp.  należy  niezwłocznie  skontaktować  się  z  konsultantem banku.