Budżet obywatelski na poziomie regionalnym


BUDŻET OBYWATELSKI MAŁOPOLSKI 
W roku 2016 Samorząd Województwa Małopolskiego po raz pierwszy wprowadza budżet obywatelski na poziomie regionalnym. Jest to pionierskie w Polsce przedsięwzięcie na tak szeroką skalę. Standardy partycypacji społecznej wymagają , aby w jego realizację zaangażowana była jak najliczniejsza grupa mieszkańców Małopolski. W ramach działań przybliżających cel i zasady przedsięwzięcia przewidziane zostały spotkania informacyjne z mieszkańcami Małopolski. Będą one dobrą okazją do uzyskania konkretnych informacji na temat możliwości udziału w tym projekcie.

Termin spotkania w powiecie wadowickim:

25.04.2016 r. (poniedziałek) godz. 17.00 Wadowickie Centrum Kultury, sala Kameralna, ul. Teatralna 1.
Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć na stronie internetowej: www.bo.malopolska.pl