Zgłaszanie szkód łowieckich na terenie obwodu 122 dzierżawionego przez Koło Łowieckie "Bażant" w Wadowicach.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 roku zgłoszenie szkody winno być dokonane w formie PISEMNEJ w ciągu 3 dni od dnia stwierdzenia szkody lub powzięcia o niej wiedzy.

Wzór w załączeniu - do pobrania PDF

Pełna treść pisma. - PDF

Wniosek zgłoszenia szkody powinien zawierać:
- dane osobowe wnioskodawcy, poszkodowanego (także numer telefonu),
- stwierdzenie: "zgłaszam szkodę",
- datę powstania lub zauważenia szkody: "dzień- miesiąc- rok",
- przypuszczalny gatunek zwierzyny, który wyrządził szkodę,
- miejsce powstania szkody z podaniem numeru działki,
- rodzaj uprawy z podaniem obszaru całej uprawy,
- opis uszkodzeń uprawy i szacunkowy rozmiar szkody.

Wzór w załączeniu - do pobrania PDF

Pisemne wnioski należy składać do jednej z niżej wymienionych osób:
1. Barwałd Dolny, Barwałd Górny, Barwałd Średni, Kalwaria Zebrzydowska, Zakrzów, Stanisław Dolny:
- Tatar Tadeusz- zam. Barwałd Średni 227
- Kasiarz Stefan- zam. Przytkowice 481
2. Klecza Górna, Klecza Dolna, Babica, Wysoka, Lgota, Witanowice, Stanisław Górny, Marcyporęba
- Zając Stanisław- zam. Lgota 16a,
- Gałuszka Andrzej- zam. Wysoka 253,
- Tatar Tadeusz- zam. Barwałd Średni 227

 

Pełna treść pisma. - PDF