Informacja - Klasyfikacja gruntów terenów osuwiskowych po powodzi w 2010r.

Starostwo Powiatowe w Wadowicach otrzymało dotację na klasyfikację gruntów terenów osuwiskowych po powodzi w 2010r w związku z tym prosi o ewentualne rozpoznanie czy na terenie gminy są jeszcze działki wymagające ponownej klasyfikacji na terenach osuwiskowych. Jeżeli tak to prosimy aby właścicieli takich działek złożyli wnioski do Starosty Wadowickiego o przeprowadzenie ponownej klasyfikacji.

Wnioski należy składać na dziennik podawczy Starostwa Powiatowego w Wadowicach ul. Batorego  w terminie 18.03.2016r.
Warunkiem przeprowadzenia klasyfikacji jest uregulowanie własności działek osuwiskowych.